Спорт. Младежка дейност

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 4)
<<първа <предишна 1 2  3  4  следваща> последна>>
 Декларация за поощряване на младежта към идеалите на мира, взаимното уважение и разбирателството между народите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация на НС на Република България от 29.07.1999 г. във връзка с Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за сътрудничество в областта на физическата култура и спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Националния институт за спорт, физическо възпитание и отдих на Република Куба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-19

 Допълнителен протокол към Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-14

 Закон за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Закон за младежта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Закон за ратифициране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Изменение № 2 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка ("България - проект Дунав мост") и на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-13

 Закон за ратифициране на Конвенцията срещу употреба на допинг на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за борба с употребата на допинг в спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Закон за ратифициране на Протокола за привилегиите и имунитетите на Международния орган за морското дъно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-19

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

 Закон за физическото възпитание и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за физическото възпитание и спорта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-18

 Заповед № РД-14-110 от 29.12.1998 г. за преобразуване на Националния център за ученически отдих и туризъм в Национален център за ученически отдих, туризъм и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-95 от 22.12.1993 г. относно образуване на "Академика - студентски отдих, спорт и туризъм"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № I-1 от 24.04.2014 г. за взаимодействие между Държавна агенция "Национална сигурност" и Държавната комисия по хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Инструкция № І-2 от 12.02.2020 г. за реда за поддържане на физическата подготовка на държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-18

 Инструкция № 1 от 17.03.1999 г. за начина на опазване и разпореждане с недвижимите имоти - частна държавна собственост, предоставени за ползване и управление на Строителните войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 2 от 4.10.1999 г. за условията и реда за организиране на състезания по футбол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Конвенция срещу употребата на допинг на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция за борба с употребата на допинг в спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-20

 Международна конвенция против апартейда в спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Меморандум за разбирателство в областта на младежта и спорта между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-22

 Меморандум за разбирателство за е-инфраструктурата в Югоизточна Европа между Министерството на образованието, ученето през целия живот и религиозните въпроси - Република Гърция, Министерството на образованието и науката - Република Албания, Министерството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-17

 Меморандум за разбирателство между Министерството на младежта и спорта на Република България и Агенцията за младежта и спорта на Република Северна Македония за сътрудничество в областта на младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-08

 Меморандум за разбирателство между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на културата, спорта и туризма на Република Корея за сътрудничество в областта на спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-19

 Меморандум за разбирателство между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на младежта и спорта на Република Индонезия в областта на младежта и спортното сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-19

 Меморандум за разбирателство между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на младежта и спорта на Република Сърбия за сътрудничество в областта на младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-14

 Меморандум за разбирателство между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на спорта и младежта на Ислямска република Иран в областта на младежта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Меморандум за разбирателство между Министерството на физическото възпитание и спорта на Република България и Министерството на спорта и младежките дейности на Грузия за сътрудничество в областта на спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-19

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно интеграция на младежите, напускащи социалните домове (социална интеграция и професионална реализация на възпитаниците на домовете за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Непал за сътрудничество за младежко развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-20

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България, правителството на Република Гърция, правителството на Румъния и правителството на Република Сърбия за създаване на Инициативен организационен комитет за подаване на съвместни кандида
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Меморандум за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологиите на Япония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-18

 Меморандум между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на младежта и спорта на Украйна за сътрудничество в областта на младежта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-19

 Наредба № H-3 от 7.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-08

 Наредба № V-12-299 от 16.09.2013 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти - открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Наредба № Н-1 от 8.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Наредба № Н-7 от 12.06.2008 г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-18

 Наредба № РД-02-20-3 от 1.02.2021 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти - открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Наредба № 1 от 15.08.2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 13.12.2002 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на младежта и спорта на дейностите на спортни организации и за експлоатация на спортни обекти и съоръжения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Наредба № 1 от 17.05.2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Наредба № 1 от 8.05.2014 г. за финансово подпомагане на спортни дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-07

 Наредба № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и специализирана подготовка на учениците в спортните училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-15

 Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Наредба № 1 от 22.11.2019 г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Наредба № 1 от 5.02.2020 г. за публичните регистри в Министерството на младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-25

 Наредба № 1 от 10.06.2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-26

 Наредба № 1 от 6.10.2023 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-13

 Наредба № 1-03 от 9.07.2003 г. за удостояване със звания на спортисти и треньори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-08

 Наредба № 2 за организиране, планиране и финансиране развитието на масовата физическа култура, спорта и туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 2 от 19.05.1999 г. за лицензиране на спортните организации в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-07

 Наредба № 2 от 24.08.2007 г. за приемане на ученици в спортните училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Наредба № 2 за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Наредба № 2 от 27.09.2012 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Наредба № 2 от 8.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-12

 Наредба № 3 от 30.05.2014 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-15

 Наредба № 4 от 25.07.2014 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Наредба № 4 от 14.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по ергономия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба № 4 от 8.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-13

 Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-28

 Наредба № 5 от 29.10.2019 г. за критериите, условията и реда за награждаване на спортисти, треньори и длъжностни лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Наредба № 6 от 10.05.2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Наредба № 8 от 18.03.2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Наредба № 24 от 5.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Наредба № 30 от 29.12.1996 г. за провеждане на профилактични медицински прегледи на лица, включени в спортни занимания, и активно спортуващи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-01

 Наредба № 31 от 30.12.1996 г. за медицинското осигуряване на спортни, физкултурни и туристически състезания и прояви (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба за антидопинговата дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-09

 Наредба за антидопинговата дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-14

 Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-09

 Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-22

 Наредба за допинговия контрол при спортносъзтезателна и тренировъчна дейност в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-13

 Наредба за набиране и разходване на средствата от Държавния фонд за подпомагане на физическото възпитание и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2017/2018 година (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2018/2019 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба за реда за лицензиране на спортните организации в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Наредба за специфичните изисквания към храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, особено при спортисти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-06

 Наредба за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-17

 Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-16

 Общи игрални условия и правила за организиране на игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-14

 Общи игрални условия и правила за организиране на игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-14

 Общи игрални условия и правила за организиране на лотарийни игри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-14

 План за действие по програмата в страната 2010 - 2012 г. между правителството на Република България и Фонд за децата на ООН (УНИЦЕФ) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 План за действие по Програмата в страната 2013 - 2017 г. между правителството на Република България и Фонда за децата на ООН (УНИЦЕФ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Постановление № 5 на МС от 15.01.2021 г. за приемане на Наредба за антидопинговата дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Постановление № 32 на МС от 28.02.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Постановление № 33 на МС от 8.03.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-13

 Постановление № 39 на МС от 22.02.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Постановление № 39 на МС от 22.03.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Постановление № 40 на МС от 27.02.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

 Постановление № 41 на МС от 27.02.2014 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Постановление № 46 на МС от 19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 4)
<<първа <предишна 1 2  3  4  следваща> последна>>

Общо: 303 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА