Наредба № 8121з-882 от 25.11.2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28
ДВ, бр. 100 от 5.12.2014 г., ДВ, бр. 19 от 28.2.2017 г., ДВ, бр. 84 от 20.10.2017 г., ДВ, бр. 15 от 16.2.2018 г., ДВ, бр. 33 от 19.4.2019 г., ДВ, бр. 78 от 4.9.2020 г., ДВ, бр. 103 от 10.12.2021 г., ДВ, бр. 18 от 1.3.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.