Постановление № 328 на МС от 30.11.2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04
ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г., ДВ, бр. 7 от 20.1.2017 г., ДВ, бр. 19 от 2.3.2018 г., ДВ, бр. 10 от 1.2.2019 г., ДВ, бр. 9 от 31.1.2020 г., ДВ, бр. 83 от 3.10.2023 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.