Постановление № 121 на МС от 25.06.2012 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-06
ДВ, бр. 50 от 3.7.2012 г., ДВ, бр. 6 от 22.1.2013 г., ДВ, бр. 62 от 12.7.2013 г., ДВ, бр. 8 от 28.1.2014 г., ДВ, бр. 15 от 21.2.2014 г., ДВ, бр. 10 от 6.2.2015 г., ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.