Наредба № Н-12 от 17.07.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на минис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03
ДВ, бр. 61 от 25.7.2014 г., ДВ, бр. 9 от 3.2.2015 г., ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г., ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г., ДВ, бр. 50 от 1.7.2016 г., ДВ, бр. 8 от 23.1.2018 г., ДВ, бр. 4 от 13.1.2023 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.