Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън република българия, както и за формата на актюерската заверка, формата и съдъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-01
ДВ, бр. 71 от 1.09.2006 г., ДВ, бр. 51 от 3.6.2008 г., ДВ, бр. 66 от 26.7.2013 г., ДВ, бр. 54 от 1.7.2014 г., ДВ, бр. 38 от 20.5.2016 г., ДВ, бр. 6 от 19.1.2017 г., ДВ, бр. 83 от 9.10.2018 г., ДВ, бр. 41 от 21.5.2019 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.