Постановление № 157 на МС от 29.07.2010 г. за създаване на Междуведомствен съвет за управление на изпълнението на Националната програма за действие по околна среда и здраве 2008 - 2013 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-25
ДВ, бр. 61 от 6.8.2010 г., ДВ, бр. 41 от 31.5.2011 г., ДВ, бр. 62 от 12.7.2013 г., ДВ, бр. 36 от 25.4.2014 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.