Постановление № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-18
ДВ, бр. 59 от 28.7.2009 г., ДВ, бр. 71 от 13.9.2011 г., ДВ, бр. 77 от 4.10.2011 г., ДВ, бр. 67 от 31.8.2012 г., ДВ, бр. 5 от 18.1.2013 г., ДВ, бр. 21 от 1.3.2013 г., ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г., ДВ, бр. 28 от 17.4.2015 г., ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г., ДВ, бр. 22 от 22.3.2016 г., ДВ, бр. 27 от 5.4.2016 г., ДВ, бр. 51 от 5.7.2016 г., ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., ДВ, бр. 9 от 29.1.2019 г., ДВ, бр. 81 от 15.10.2019 г., ДВ, бр. 33 от 20.4.2021 г., ДВ, бр. 87 от 19.10.2021 г., ДВ, бр. 41 от 3.6.2022 г., ДВ, бр. 47 от 24.6.2022 г., ДВ, бр. 83 от 18.10.2022 г., ДВ, бр. 97 от 6.12.2022 г., ДВ, бр. 100 от 1.12.2023 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.