Наредба № 30 от 11.12.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Приоритетна ос № 5 "Техническа помощ" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансир
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-05
ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г., ДВ, бр. 38 от 17.5.2011 г., ДВ, бр. 76 от 5.10.2012 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.