Постановление № 9 на МС от 28.01.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция "Архиви" и за определяне цени на услугите, предоставяни от Държавна агенция "Архиви", по Закона за Националния архивен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27
ДВ, бр. 10 от 5.2.2010 г., ДВ, бр. 8 от 27.1.2012 г., ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.