Постановление № 140 на МС от 18.06.1998 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата (Загл. изм. - ДВ, бр. 66 от 2003 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29
ДВ, бр. 51 от 21.6.2005 г., ДВ, бр. 14 от 14.02.2006 г., ДВ, бр. 58 от 29.7.2011 г., ДВ, бр. 21 от 1.3.2013 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.