Инструкция № Iз-417 от 10.03.2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26
ДВ, бр. 22 от 19.3.2010 г., ДВ, бр. 42 от 4.6.2010 г., ДВ, бр. 9 от 28.1.2011 г., ДВ, бр. 57 от 26.7.2011 г., ДВ, бр. 52 от 30.6.2017 г., ДВ, бр. 5 от 17.1.2020 г., ДВ, бр. 46 от 19.5.2020 г., ДВ, бр. 78 от 17.9.2021 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.