Инструкции

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>
 Инструкция № 0-4 за уреждане на трудовия стаж на жените-майки и осиновителки, членки на ТКЗС или неработещи, при бременност, раждане и отглеждане на деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № I-1 от 24.04.2014 г. за взаимодействие между Държавна агенция "Национална сигурност" и Държавната комисия по хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Инструкция № I-121 от 29.07.1992 г. за реда на взаимодействие между органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на транспорта, Министерството на селскостопанското развитие, земеползването и възстановяването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № I-167 от 23.07.2003 г. за реда за действие на полицейските органи при задържането на лица в структурните звена на МВР, за оборудването на местата за настаняване на задържани лица и реда в тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Инструкция № I-199 от 26.11.1999 г. за извършване на справки по искане на граждани и други лица от полицейската информационна система за издирваните моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № I-3 от 28.07.2016 г. за реда за достъп на Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух, създадено в Държавна агенция "Национална сигурност", до информационни фон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Инструкция № I-4 от 08.07.2014 г. за взаимодействие между Държавната агенция "Национална сигурност" и Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-06

 Инструкция № I-7 от 20.05.2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Инструкция № Iз-1107 от 1.06.2012 г. за условията и реда за съхранението и унищожаването на преписките по прилагане на принудителни административни мерки по Закона за българските лични документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Инструкция № Iз-207 от 15.02.2006 г. за прилагане на мерките по чл. 76а от Закона за българските лични документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-17

 Инструкция № Iз-2673 от 10.11.2010 г. за реда за осъществяване на взаимодействието между органите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на труда и социалната политика при защита от домашно насилие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Инструкция № Iз-3025 от 21.12.2010 г. за условията и реда за определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-31

 Инструкция № Iз-417 от 10.03.2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-17

 Инструкция № Iз-491 от 28.03.2007 г. за експлоатацията на пожарната техника на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Инструкция № Iз-59 от 11.01.2011 г. за реда и условията за унищожаване на българските лични документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-25

 Инструкция № Iз-847 от 14.05.2007 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Министерството на земеделието и горите по опазване на горския фонд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-30

 Инструкция № RB 421133-001-09/4а-11 от 1.02.2021 г. за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и главни дирекции "Изпълнение на наказанията" и "Охрана" към министъра на правосъдието при осъществяване дейността на Бюрото по защита при глав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Инструкция № І-1 от 30.01.2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-14

 Инструкция № І-1 от 17.01.2024 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-06

 Инструкция № І-2 от 12.02.2020 г. за реда за поддържане на физическата подготовка на държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-18

 Инструкция № І-2 от 23.03.2021 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Инструкция № І-2 от 9.09.2022 г. за реда за разпределянето на работното време, за неговото отчитане и за компенсирането на работата на държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност" извън редовното работно време
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Инструкция № І-4 от 28.07.2016 г. за методиката за определяне от Агенция "Митници" към министъра на финансите на предварително определени критерии за съпоставяне с получените и обработвани резервационни данни за пътниците от Националното звено за получава
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Инструкция № І-4 от 8.08.2018 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Инструкция № І-4 от 7.04.2020 г. за достъпа на Държавна агенция "Национална сигурност" до информационните фондове на Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Инструкция № І-5 от 16.11.2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Инструкция № І-5 от 3.08.2016 г. за методиката за определяне на критериите при съвпадения, по които Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България, превозвани по въздух, незабавно предоставя резерва
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Инструкция № І-5 от 21.06.2023 г. за определяне на реда за ползване на отпуските от държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-30

 Инструкция № І-7 от 26.10.2018 г. за достъпа на Държавна агенция "Национална сигурност" до информационните фондове на Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-25

 Инструкция № І-8 от 2.11.2016 г. за методиката за определяне на критериите при съвпадения, по които Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България, превозвани по въздух, предоставя резер­вационни да
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-17

 Инструкция № И-1 от 14.09.2011 г. за обмен на информация между Националната агенция за приходите и Министерството на околната среда и водите във връзка с обезпечаване и събиране на публични и частни държавни вземания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Инструкция № И-1 от 25.09.2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от служителите на Главна дирекция "Охрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Инструкция № И-1 от 7.01.2013 г. за условията, реда и организацията на взаимодействието между военната полиция и структурите на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-25

 Инструкция № И-1 от 12.04.2016 г. за условията и реда за обмен на информация между органите на Министерството на вътрешните работи и Агенция "Митници" чрез достъп до автоматизирани информационни системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Инструкция № И-1 от 14.04.2016 г. за осъществяване на достъп до информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност на основание чл. 2а, ал. 1 от Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Инструкция № И-1 от 18.01.2018 г. за реда на издаване, водене на отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти на цивилните служители от Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-06

 Инструкция № И-1 от 24.08.2018 г. относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от разследващи митнически инспектори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-07

 Инструкция № И-1 от 10.11.2021 г. за условията и реда за организиране и осъществяване на охраната на съдии, прокурори и следователи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Инструкция № И-1 от 8.06.2022 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители - "Автоматизирана система за управление на човешките ресурси"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-17

 Инструкция № И-1 от 30.09.2022 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от Главна дирекция "Охрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-07

 Инструкция № И-2 от 20.03.2007 г. за осигуряване на текущ обмен на информация между Националната агенция за приходите към министъра на финансите и Министерството на земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-10

 Инструкция № И-2 от 13.07.2017 г. за взаимодействие между митническите органи и органите на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-21

 Инструкция № И-2 от 19.02.2018 г. за организация на взаимодействието между служба "Военна полиция" и Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-06

 Инструкция № И-2 от 30.10.2018 г. за взаимодействие между Държавна агенция "Национална сигурност" и Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-06

 Инструкция № И-2 от 12.03.2019 г. за реда, организацията на работа и състава на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-08

 Инструкция № И-2 от 11.10.2022 г. за взаимодействие между Министерството на правосъдието и Държавна агенция "Национална сигурност" при осъществяване дейността на Бюрото по защита на застрашени лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-18

 Инструкция № И-3 от 15.11.2012 г. за организация на взаимодействието между Прокуратурата на Република България и военната полиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-18

 Инструкция № И-3 от 26.10.2017 г. за взаимодействие и обмен на информация между Националната агенция за приходите и Министерството на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-03

 Инструкция № И-3 от 18.10.2022 г. за взаимодействие между Министерството на правосъдието и Националната служба за охрана при осъществяване дейността на Бюрото по защита на застрашени лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-18

 Инструкция № И-3 от 5.09.2023 г. за организацията, готовността и реда за действие на дежурните сили и средства от Българската армия, осъществяващи контрол над въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

 Инструкция № И-4 от 28.05.2007 г. за предоставяне на информация от общините на Националната агенция за приходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-15

 Инструкция № И-4 от 26.09.2007 г. за дейността на командирите (началниците, ръководителите) от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната при инциденти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Инструкция № И-4 от 5.09.2017 г. за обучението на курсанти и служители за нуждите на Министерството на отбраната в обучаващи институции на МВР и обучението на курсанти и служители за нуждите на Министерството на вътрешните работи във военните академии, ви
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-13

 Инструкция № И-4 от 14.05.2018 г. относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от военните разследващи полицаи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-11

 Инструкция № И-4 от 04.07.2019 г. за условията, реда и процедурите за организиране на работата на административните структури в Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Инструкция № И-4 от 28.09.2020 г. за пропускателния режим в сградите на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-08

 Инструкция № И-4 от 4.11.2022 г. за взаимодействие между Министерството на правосъдието и Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при осъществяване дейността на Бюрото по защита на застраш
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-18

 Инструкция № И-5 от 24.10.2008 г. за условията и реда за поддържане, използване и опазване на библиотечния фонд в Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Инструкция № И-5 от 15.05.2018 г. за взаимодействието между Националната служба за охрана и Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-20

 Инструкция № И-6 от 6.07.2006 г. за осигуряване на текущ обмен на информация между Националната агенция за приходите към министъра на финансите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Инструкция № И-6 от 20.09.2007 г. за изразходване на средства от бюджетите по национално съфинансиране по туининг проекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Инструкция № И-7 от 25.10.2017 г. за психологическо осигуряване на военнослужещите, цивилните служители и кандидатите за назначаване на длъжности за военнослужещи и цивилни служители в служба "Военна полиция"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-03

 Инструкция № Ин-1 от 21.01.2010 г. за критериите и правилата за прилагането им при вписвания в регистрите на информационните обекти и електронните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Инструкция № ИН-2 от 13.06.2018 г. за информационния обмен и взаимодействието между Авиоотряд 28 и Националната служба за охрана във връзка с подготовката, организацията и изпълнението на полети със специално предназначение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Инструкция № КОВ-04-02-351 от 15.08.2013 г. за условията и реда за съгласуване на заявленията за издаване на визи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-10

 Инструкция № М-3 от 18 юли 2011 г. за взаимодействие между Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-12

 Инструкция № РД-02-20-1 от 15 януари 2021 г. за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-05

 Инструкция № РД-02-20-12 от 03.08.2012 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в "Българска геодезическа система 2005"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Инструкция № РД-02-20-25 от 20.09.2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-11

 Инструкция № РД-02-21-1 от 16.04.2020 г. за обмена на информация, условията и реда за достъп до информационни системи за целите на осъществяване на контрол, установяване и санкциониране на нарушения, свързани със събиране на пътни такси, между Агенция "Пъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Инструкция № РД-04-5 от 30.11.2021 г. за определяне на реда и начина за осъществяване на взаимодействието по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход между органите на Министерството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-10

 Инструкция № Я-966 от 11.05.2010 г. за военната служба в Националната разузнавателна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-21

 Инструкция № 1 за изискванията и реда за упълномощаване на лаборатории извън системата на хигиенно-епидемиологичните инспекции за измерване стойностите на елементите, характеризиращи здравословните условия на труд, и за организацията на дейността им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 за технически надзор върху медицинските рентгенови кабинети и уредби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 за реда за медицинско освидетелствуване на встъпващите в брак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 за технически надзор върху медицински рентгенови кабинети и уредби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 за обема и съдържанието на частта "Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност" към проектите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 за дейността на здравните органи при настаняване на лица в психиатрични стационари по принудителен ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-04

 Инструкция № 1 от 22.03.1991 г. за определяне начина за трансформиране на отчетната информация в съответствие със Закона за счетоводството и Националния сметкоплан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 4.04.1994 г. за реда за акредитиране на лаборатории за измервания, свързани с безопасността на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 от 17.05.1994 г. за упълномощаване и регистриране на ремонтни и сервизни звена за поддръжка на електронни касови апарати с фискална памет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 12.12.1994 г. за реда и начина за третиране на радиоактивно замърсени материали, съоръжения и отпадъци от ликвидирането на уранодобивните обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 23.01.1995 г. за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 24.03.1995 г. за реда и начина на съгласуване на удостоверенията за внос на тютюневи изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 16.08.1995 г. за функциите, организацията и дейността на службите по търговско-икономическите въпроси на дипломатическите и консулските представителства на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 1.09.1995 г. за "Отличителен знак", ползван в изпълнение функциите на Националната служба за охрана при президента на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Инструкция № 1 от 24.01.1996 г. за прилагане на Наредбата за начина и реда за въвеждане на бандероли за бутилираните вина и бутилираните спиртни напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 3.10.1996 г. за упълномощаване и регистриране на ремонтни и сервизни звена за поддръжка и ремонт на електронни системи с фискална памет за отчитане на оборотите от продажбите на течни горива
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 3.07.1997 г. за организацията на водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи при провеждане на детски и ученически отдих и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 6.04.1998 г. за реда за оформяне на документацията за определяне на дължимите такси за издаване на разрешения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 25.05.1998 г. за охрана, опазване и разпореждане с имоти - частна държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 от 27.05.1998 г. за реда и условията за приемане на чуждестранни граждани от българска народност за докторанти и специализанти в държавните висши училища и научните организации на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 17.03.1999 г. за начина на опазване и разпореждане с недвижимите имоти - частна държавна собственост, предоставени за ползване и управление на Строителните войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1 от 2.04.1999 г. за условията и реда за ползване на държавна субсидия за отделните хранения и отчитане броя на хранодните в студентските столове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 11.02.2000 г. за събиране на данни от осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

 Инструкция № 1 от 5.06.2000 г. за провеждане на специфична имунопрофилактика при туберкулоза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 11.03.2002 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие, през 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 1 от 3.07.2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с не
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-05

 Инструкция № 1 от 22.03.2004 г. за работата и взаимодействието на органите на предварителното разследване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-04

 Инструкция № 1 от 5.04.2004 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие, през 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-23

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 239 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА