Постановление № 333 на МС от 29.12.2010 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-07
ДВ, бр. 2 от 7.1.2011 г., ДВ, бр. 39 от 20.5.2011 г., ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г., ДВ, бр. 50 от 3.7.2012 г., ДВ, бр. 24 от 12.3.2013 г., ДВ, бр. 8 от 28.1.2014 г., ДВ, бр. 20 от 7.3.2014 г., ДВ, бр. 76 от 12.9.2014 г., ДВ, бр. 37 от 22.5.2015 г., ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г., ДВ, бр. 3 от 12.1.2016 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.