Постановление № 84 на МС от 17.04.2007 г. за определяне на реда за управление и наблюдение на Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22
ДВ, бр. 35 от 27.04.2007 г., ДВ, бр. 86 от 3.10.2008 г., ДВ, бр. 108 от 19.12.2008 г., ДВ, бр. 42 от 5.6.2009 г., ДВ, бр. 45 от 16.6.2009 г., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г., ДВ, бр. 74 от 20.9.2016 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.