Устройствен правилник на Министерството на физическото възпитание и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02
ДВ, бр. 64 от 11.8.2009 г., ДВ, бр. 78 от 2.10.2009 г., ДВ, бр. 82 от 19.10.2010 г., ДВ, бр. 2 от 7.1.2011 г., ДВ, бр. 22 от 16.3.2012 г., ДВ, бр. 58 от 31.7.2012 г., ДВ, бр. 62 от 12.7.2013 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.