Конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-20
ДВ, бр. 33 от 23.04.2004 г., ДВ, бр. 88 от 4.11.2005 г., ДВ, бр. 21 от 20.3.2009 г., ДВ, бр. 26 от 1.4.2016 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.