Конвенции

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>
 Анекс към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

 Будапещенска конвенция относно Договора за превоз на товари по вътрешните водни пътища (CMNI)*
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Ветеринарна конвенция между правителството на Народна република България и правителството на Република Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Ветеринарна конвенция между правителството на Народна република България и Федералното правителство на Република Австрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Ветеринарно-санитарна конвенция между Народна република България и Кралство Белгия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Ветеринарно-санитарна конвенция между правителството на Народна република България и Съюзния изпълнителен съвет на Народното събрание на Социалистическа федеративна република Югославия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Ветеринарно-санитарна конвенция между правителството на Република България и правителството на Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Ветеринарно-санитарна конвенция между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-08

 Виенска конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Виенска конвенция за дипломатическите отношения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Виенска конвенция за защита на озоновия слой, подписана на 22.03.1985 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Виенска конвенция за консулските отношения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-12

 Виенска конвенция за правото на договорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Всемирна пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Всемирна пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-11

 Всемирна пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-10

 Всемирна пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Втори допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Гражданска конвенция за корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Девети допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Допълнителен протокол към Женевските конвенции от 12.08.1949 г. относно защитата на жертвите на въоръжени конфликти с немеждународен характер (Протокол IІ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Допълнителен протокол към Женевските конвенции от 12.08.1949 г. относно защитата на жертвите на международни въоръжени конфликти (Протокол І)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Допълнителен протокол към Женевските конвенции от 12.08.1949 г. относно приемането на допълнителна отличителна емблема (Протокол ІІІ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Допълнителен протокол към Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, по отношение на надзорните органи и трансграничните информационни потоци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-26

 Допълнителен протокол към Конвенцията за трансфер на осъдени лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-15

 Допълнителна конвенция за премахване на робството, търговията с роби и институтите и обичаите, сходни с робството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Европейска конвенция за борба с тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Европейска конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-19

 Европейска конвенция за външнотърговски арбитраж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Европейска конвенция за гражданството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Европейска конвенция за екстрадиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Европейска конвенция за защита на гръбначните животни, използвани за експериментални и други научни цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Европейска конвенция за защита на животните компаньони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Европейска конвенция за защита на животните по време на международен транспорт (ревизирана)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Европейска конвенция за защита на животните при умъртвяване чрез клане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Европейска конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Европейска конвенция за кинематографската копродукция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-01

 Европейска конвенция за ландшафта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-15

 Европейска конвенция за международно признаване на присъди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Европейска конвенция за митническия режим на палетите, използвани в международния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Европейска конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Европейска конвенция за обмен на правна информация между държави
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Европейска конвенция за опазване на археологическото наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-10

 Европейска конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Европейска конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Европейска конвенция за трансгранична телевизия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Европейска конвенция за трансфер на производства по наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Европейска рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-12

 Единна конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Единна конвенция по упойващите вещества от 1961 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Женевска конвенция от 12.08.1949 г. за подобряване участта на ранените и болните в действащите въоръжени сили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-21

 Женевска конвенция от 12.08.1949 г. за подобряване участта на ранените, болните и претърпелите корабокрушение от състава на морските въоръжени сили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-21

 Женевска конвенция от 12.08.1949 г. относно закрила на цивилните лица във време на война
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-25

 Женевска конвенция от 12.08.1949 г. относно третирането на военнопленниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-21

 Заключителен протокол към Всемирната пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Заключителен протокол към Всемирната пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-11

 Заключителен протокол към Споразумението за услугите по пощенските плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Изменение на чл. ХХІ от Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-13

 Изменения към Конвенциятa за международните правила за предпазване от сблъскване на море, 1972 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море oт 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море oт 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-21

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с допълненията и измененията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-21

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-18

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-18

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-18

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-18

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-18

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-21

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-17

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-14

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-21

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-21

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-21

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-21

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-21

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-17

 Изменения към Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-17

 Изменения към Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-17

 Изменения към Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-17

 Изменения към Международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Изменения към Международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Изменения към Международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Изменения към Международната конвенция за търсене и спасяване по море, 1979 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-21

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>

Общо: 459 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА