Конвенции

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Анекс към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

 Будапещенска конвенция относно Договора за превоз на товари по вътрешните водни пътища (CMNI)*
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Всемирна пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Девети допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Европейска конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Европейска конвенция за защита на животните по време на международен транспорт (ревизирана)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Европейска конвенция за защита на животните при умъртвяване чрез клане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Европейска конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Европейска конвенция за ландшафта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-15

 Заключителен протокол към Всемирната пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Заключителен протокол към Споразумението за услугите по пощенските плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Изменения към Конвенциятa за международните правила за предпазване от сблъскване на море, 1972 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море oт 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море oт 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-21

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с допълненията и измененията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-21

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-21

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-21

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-21

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-21

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-21

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

 Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

 Изменения към Международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Изменения към Международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Изменения към Международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Изменения на Конвенцията за създаване на Агенция за многостранно гарантиране на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-19

 Изменения на Приложението към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Изменения на чл. 25 и 26 от Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

 Конвенция за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-01

 Конвенция за временен внос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-23

 Конвенция за Европейския институт за гората
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-07

 Конвенция за Международната морска организация (ИМО)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-08

 Конвенция за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-12

 Конвенция за Международната хидрографска организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-13

 Конвенция за международни железопътни превози (СОТIF), подписана на 9 май 1980 г. в Берн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Конвенция за престъпления в кибернетичното пространство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-15

 Конвенция за създаване на Агенция за многостранно гарантиране на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-19

 Конвенция за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Конвенция за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция минамата относно живака
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Конвенция на Международния съюз по далекосъобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Конвенция на Организацията на обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Конвенция относно ограничаване на отговорността при морски искове от 1976 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-27

 Конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-01

 Международна конвенция за арест на кораби, 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Международна конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Международна конвенция за контрол и управление на корабнитe баластни води и седименти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-07

 Международна конвенция за контрол на вредните противообрастващи системи на корабите, 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Международна конвенция за регулиране на улова на китове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-12

 Международна конвенция за товарните водолинии - 1966 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Международна конвенция относно гражданската отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво, 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Международна конвенция по Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Митническа конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-27

 Многостранно споразумение между страните от Югоизточна Европа за изпълнение на Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Протокол за Регистрите за изпускане и пренос на замърсители към Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-18

 Протокол за стратегическа екологична оценка към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-14

 Първи допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Споразумение за услугите по пощенските плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Споразумение за услугите по пощенските плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-11

Общо: 75 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА