Постановление № 9 на МС от 19.01.2007 г. за създаване на Съвет за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-09
ДВ, бр. 10 от 30.01.2007 г., ДВ, бр. 44 от 9.5.2008 г., ДВ, бр. 53 от 10.6.2008 г., ДВ, бр. 43 от 9.6.2009 г., ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г., ДВ, бр. 1 от 5.1.2010 г., ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г., ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.