Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества" (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2000 г., бр. 56 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-18
ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., ДВ, бр. 40 от 16.05.2006 г., ДВ, бр. 75 от 18.09.2007 г., ДВ, бр. 65 от 22.7.2008 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.