Постановление № 192 на МС от 9.08.2007 г. за въвеждане на Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер за спешни повиквания 112
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-21
ДВ, бр. 68 от 21.08.2007 г., ДВ, бр. 53 от 10.6.2008 г., ДВ, бр. 80 от 12.9.2008 г., ДВ, бр. 45 от 16.6.2009 г., ДВ, бр. 7 от 21.1.2011 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.