Наредба № 6 от 22.10.2003 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01
ДВ, бр. 101 от 18.11.2003 г., ДВ, бр. 9 от 3.02.2004 г., ДВ, бр. 61 от 13.07.2004 г., ДВ, бр. 105 от 30.11.2004 г., ДВ, бр. 8 от 21.1.2005 г., ДВ, бр. 17 от 24.02.2006 г., ДВ, бр. 97 от 1.12.2006 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.