Наредба № 1 от 7.11.2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-17
ДВ, бр. 93 от 17.11.2006 г., ДВ, бр. 11 от 7.2.2012 г., ДВ, бр. 37 от 17.5.2016 г., ДВ, бр. 64 от 13.8.2019 г., ДВ, бр. 103 от 4.12.2020 г., ДВ, бр. 8 от 26.1.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.