Постановление № 212 на МС от 29.11.1999 г. за създаване и преобразуване на административни структури и определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-06
ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г., ДВ, бр. 110 от 17.12.2004 г., ДВ, бр. 31 от 8.4.2005 г., ДВ, бр. 55 от 5.7.2005 г., ДВ, бр. 73 от 9.9.2005 г., ДВ, бр. 96 от 1.12.2005 г., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., ДВ, бр. 2 от 6.01.2006 г., ДВ, бр. 43 от 26.05.2006 г., ДВ, бр. 93 от 17.11.2006 г., ДВ, бр. 68 от 1.8.2008 г., ДВ, бр. 78 от 5.9.2008 г., ДВ, бр. 78 от 2.10.2009 г., ДВ, бр. 89 от 12.11.2010 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.