Постановление № 24 на МС от 5.02.2002 г. за закриване на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси и за приемане на Устройствен правилник на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30
ДВ, бр. 41 от 18.05.2004 г., ДВ, бр. 1 от 4.1.2005 г., ДВ, бр. 78 от 30.9.2005 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.