Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10
Автор / Източник:
Иван Златков, д-р д.е.с.
Стоян Дурин, проф. д-р, д.е.с.
Книга-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2005 г.", стр. 670
Визирани нормативни актове:
Закон за счетоводството (отм.), Глава четвърта
Закон за счетоводството (отм.), Глава пета
МСС 2 - Материални запаси
МСС 12 - Данъци върху дохода
МСС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
МСС 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.