Годишно счетоводно приключване на 2005 година. Годишни финансови отчети за 2005 година - Обща характеристика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-10
Автор / Източник:
Иван Златков, д-р д.е.с.
Стоян Дурин, проф. д-р, д.е.с.
Книга-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2005 г.", стр. 650
Визирани нормативни актове:
Закон за счетоводството (отм.), Глава пета
Постановление № 21 на МС от 4.02.2003 г. за утвърждаване на Международни счетоводни стандарти, приети от Борда по международни счетоводни стандарти

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.