Закон за данък върху добавената стойност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-10
ДВ, бр. 37 от 22.04.2003 г., ДВ, бр. 42 от 9.05.2003 г., ДВ, бр. 86 от 30.09.2003 г., ДВ, бр. 109 от 16.12.2003 г., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., ДВ, бр. 108 от 10.12.2004 г., ДВ, бр. 28 от 1.4.2005 г., ДВ, бр. 43 от 20.5.2005 г., ДВ, бр. 76 от 20.9.2005 г., ДВ, бр. 94 от 25.11.2005 г., ДВ, бр. 95 от 29.11.2005 г., ДВ, бр. 100 от 13.12.2005 г., ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 54 от 4.07.2006 г., ДВ, бр. 63 от 4.08.2006 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.