Годишно счетоводно приключване за 2004 година. Годишни финансови отчети за 2004 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване и на годишния финансов отчет за 2004 година в нефинансовите предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27
Автор / Източник:
Иван Златков, д-р д.е.с.
Стоян Дурин, проф. д-р, д.е.с.
Книга-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2004 г.", стр. 775
Визирани нормативни актове:
Закон за счетоводството (отм.)
НСС № 1 - Представяне на финансови отчети (отм.)
НСС № 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси (отм.)
НСС № 7 - Отчети за паричните потоци (отм.)
НСС № 16 - Дълготрайни материални активи (отм.)
Закон за счетоводството (отм.), Чл. 5
Закон за счетоводството (отм.), Чл. 9
Закон за счетоводството (отм.), Чл. 21
Закон за счетоводството (отм.), Глава пета
Закон за счетоводството (отм.), Чл. 27
Закон за счетоводството (отм.), Раздел III

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.