Постановление № 36 на МС от 14.02.2001 г. за изграждане на Комплексна автоматизирана система за управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-01
ДВ, бр. 47 от 1.06.2004 г., ДВ, бр. 103 от 2.12.2008 г., ДВ, бр. 1 от 4.1.2011 г., ДВ, бр. 92 от 22.11.2011 г., ДВ, бр. 84 от 30.10.2015 г., ДВ, бр. 9 от 26.1.2017 г., ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.