Наредба № 2 от 7.01.2000 г. за лицензиите и разрешенията, издавани от Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-25
ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., ДВ, бр. 108 от 12.12.2003 г., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г., ДВ, бр. 6 от 19.01.2007 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.