Списък на държавите и организациите, спрямо които Република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и на свързано с него оборудване, в съответствие с резолюции на Съвета за сигурност на ООН и решения на Европей
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-03
ДВ, бр. 9 от 3.02.2004 г., ДВ, бр. 61 от 13.07.2004 г., ДВ, бр. 110 от 17.12.2004 г., ДВ, бр. 74 от 13.9.2005 г., ДВ, бр. 85 от 25.10.2005 г., ДВ, бр. 98 от 6.12.2005 г., ДВ, бр. 22 от 14.03.2006 г., ДВ, бр. 33 от 21.04.2006 г., ДВ, бр. 7 от 22.01.2007 г., ДВ, бр. 32 от 17.04.2007 г., ДВ, бр. 34 от 24.04.2007 г., ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г., ДВ, бр. 61 от 27.07.2007 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.