Други

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 17)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Административно споразумение за взаимно признаване на свидетелства за правоспособност между правителството на Република България, представено чрез Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - Изпълнителна агенция "Морска админи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-06

 Административно споразумение за взаимното признаване на служебни книжки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Административно споразумение за изпълнение на Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Административно споразумение за прилагане на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Административно споразумение за прилагането на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-05

 Административно споразумение между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на администрацията и вътрешните работи на Румъния относно практическите способи за облекчено прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-15

 Административно споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Унгария относно практическите способи за облекчено прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-28

 Акт за изменение на Конвенцията за създаване на Европейска радиоцентрала (ЕRО)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Акт за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Акт за поемане на задължения относно издаването на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Акт за поемане на задължения относно издаването на облигации с номинална стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-21

 Акт за ревизиране на Конвенцията за издаване на европейски патенти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-10

 Акт относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в учредителните договори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Анекс към Протокола за сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Социалистическа република Виетнам в областта на подготовката на кадри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-24

 Анекс към Протокола за сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Социалистическа република Виетнам в областта на подготовката на кадри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-27

 Анекс към Рамковото споразумение за Проекта "Традуки" относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа и присъединяването на Министерството на културата на Република България към проекта за периода 1 януари 2019 г. -
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-06

 Анекс относно достъпа на безпилотни летателни системи до въздушното пространство и летищата на Република България към Споразумението по прилагане относно операции и планиране на учения в изпълнение на Споразумението между правителството на Република Бълга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Вербална нота № 54-77-36 от 24.09.1999 г. на Министерството на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Вербална нота № 108 от 30.09.1999 г. на посолството на Кралство Швеция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Ветеринарно споразумение между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-06

 Всеобща декларация за изкореняването на глада и недохранването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Всеобща декларация за правата на човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Втора програма между Министерството на здравеопазването на Република България и Федералното министерство на здравеопазването на Федерална република Германия за изпълнение на Споразумението от 1.08.2002 г. за сътрудничество в областта на здравеопазването и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-14

 Втори допълнителен протокол към Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Втори Допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Втори протокол за поправка на Договора между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-23

 Втори протокол към Хагската конвенция от 1954 г. за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Втори факултативен протокол към международния пакт за граждански и политически права, приет с цел премахване на смъртното наказание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Втори факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, целящ премахване на смъртното наказание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Второ допълнително споразумение за изменение на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Естония, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Второ изменение на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Финландия, правителството на Република Унгария, Министерст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Възвание от Техеран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Вътрешно Споразумение между представителите на правителствата на държавите - членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Гаранционно споразумение (Проект за укрепване на гарантирането на влоговете) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-19

 Гаранционно споразумение за заем за Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Гаранционно споразумение между Банката за развитие на Съвета на Европа в качеството на бенефициент и Република България в качеството на гарант
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Гаранционно споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската репуб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Гаранционно споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Ки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-19

 Гаранционно споразумение между правителството на Република България за и от името на Република България като гарант, Ситибанк интернешънъл ПЛС като заемодател и като агент, и Експорт-Импорт Банк ъф ди Юнайтид Стейтс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Гаранционно споразумение между правителството на Република България и правителството на Япония по Договора за заем за разширение на Софийското метро между Японската банка за международно сътрудничество и Столичната община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Гаранционно споразумение между Република България ("Гарант") и ИНГ Банк Н.В. ("ИНГ Банк") във връзка с Договора за дългосрочен кредит в размер 49 071 661 евро, сключен между ИНГ Банк Н.В. и "Булгартрансгаз" ЕАД на 25 януари 2023 г., подписано от българска
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-24

 Гаранционно споразумение между Република България и Експорт-импорт банка на Руската федерация (EXIMBANK OF RUSSIA)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Гаранционно споразумение между Република България, като Гарант, и Европейската инвестиционна банка, като Бенефициер, във връзка с Договор за финансиране от 10.10.2019 г. между Европейската инвестиционна банка и "Български енергиен холдинг" ЕАД за финансир
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Гаранционно споразумение по заемно споразумение за 212 500 000 евро от 29.05.2000 г. между АЕЦ "Козлодуй" - ЕАД, Националната електрическа компания - ЕАД, и Европейската общност по атомна енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Гаранция за защита правата на осъдените на смърт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Гаранция, платима при първо поискване, предоставена от Република България, представлявана от министъра на финансите на Република България (гарант), от 23.08.2016 г. в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка с Договор за кредит № 27691 в раз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Генерално споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-11

 Годишно финансово споразумение 2006 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по Програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Годишно финансово споразумение за 2002 г. между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България по програмата САПАРД(Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Годишно финансово споразумение за 2003 г. между комисията на Европейските общности от името на Европейската общност и Република България по Програмата САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република Бълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Годишно финансово споразумение за 2004 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Годишно финансово споразумение за 2005 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по Програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Двугодишен застъпващ се работен план 2021 - 2022 г. за изпълнение на Плана за действие по програмата за страната 2018 - 2022 г. между правителството на Република България и Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-19

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация 2010 - 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-09

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация за 2008 - 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-06

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация, 2004/2005
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-09

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация, 2006/2007
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-08

 Двугодишно Споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация (СЗО) за 2020 - 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-10

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация (СЗО) за 2022/2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация 2012 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-10

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация 2014 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-05

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис на Световната здравна организация за Европа 2016 - 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-12

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис на Световната здравна организация за Европа 2018 - 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-06

 Декларация "Виа Карпатия" за продължaване на най-краткия пътен маршрут по оста Север - Юг, свързващ Литва, Полша, Словакия, Унгария, Румъния, България и Гърция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Декларация във връзка с отправената покана към Черна гора за членство в НАТО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-29

 Декларация за защита на жените и децата при критични обстоятелства и въоръжени конфликти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за защитата на всички лица от подлагане на изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за използването на научно-техническия прогрес в името на мира и за доброто на човечеството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за основните принципи, отнасящи се до приноса на средствата за масово осведомяване за укрепването на мира и международното разбирателство, съдействието на правата на човека и борбата срещу расизма, апартейда и подстрекателството към война
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за поощряване на младежта към идеалите на мира, взаимното уважение и разбирателството между народите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за правата на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за правата на инвалидите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за правата на умствено изостаналите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за правото на народите на мир
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за правото на развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за правото на териториално убежище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за предоставяне на независимост на колониалните страни и народи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за премахване на дискриминацията по отношение на жените
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Декларация за принципите на международното културно сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за расата и расовите предразсъдъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за социалните и правните принципи относно защитата и благосъстоянието на децата и по-специално относно отглеждането и осиновяването, според националното и международното право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за социалния прогрес и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Декларация за търговията с продукти на информационните технологии и приложения към нея Списък на задълженията на Република България по търговията с продукти на информационните технологии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-03

 Декларация за човешките права на лицата, които не са граждани на страната, в която живеят
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация на 49-ото Народно събрание от 13.10.2023 г. в подкрепа на евроатлантическия път на Грузия и предоставянето на статут на страна кандидат за членство в Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-17

 Декларация на 49-ото Народно събрание от 13.10.2023 г. осъждаща терористичното нападение срещу Израел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-17

 Декларация на държавите - страни по Основната многостранна спогодба за международен транспорт за развитието на коридора Европа - Кавказ - Азия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-27

 Декларация на НС от 27.07.2017 г. относно подписването на Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-01

 Декларация на Организацията на обединените нации по премахване на всички форми на расова дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация на Четиридесет и четвъртото Народно събрание на Република България във връзка с разширяването на Европейския съюз и Процеса на стабилизиране и асоцииране на Република Северна Македония и Република Албания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Декларация от 23.10.1998 г. относно кризата в Косово и отношенията на Република България с НАТО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация относно административно-териториалната реформа в Украйна и защитата на правата и целостта на българската общност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-22

 Декларация относно основните принципи на правосъдието, отнасящи се за жертвите на престъпления и жертвите на злоупотреби с власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация относно ситуацията в Сирия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-23

 Декларация, разменена между България и Белгия относно взаимното предаване на актовете за гражданско състояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Десети допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Договор между Република България и Федерална република Германия за сътрудничество в борбата с трансграничната злоупотреба при обезщетения и вноски за социална сигурност от заетост и с нерегистрираната заетост, както и при нелегална трансгранична временна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-20

 Документ за изменение и допълнение на Конвенцията на Международния съюз по телекомуникации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Документ за изменение и допълнение на Конституцията на Международния съюз по телекомуникации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 17)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 1602 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА