Други

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 13)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Административно споразумение за взаимно признаване на свидетелства за правоспособност между правителството на Република България, представено чрез Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - Изпълнителна агенция "Морска админи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-06

 Административно споразумение за взаимното признаване на служебни книжки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Административно споразумение за прилагане на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Административно споразумение за прилагането на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-05

 Административно споразумение между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на администрацията и вътрешните работи на Румъния относно практическите способи за облекчено прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-15

 Административно споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Унгария относно практическите способи за облекчено прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-28

 Акт за изменение на Конвенцията за създаване на Европейска радиоцентрала (ЕRО)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Акт за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Акт за поемане на задължения относно издаването на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Акт за поемане на задължения относно издаването на облигации с номинална стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-21

 Акт за ревизиране на Конвенцията за издаване на европейски патенти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-10

 Акт относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в учредителните договори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Анекс към Протокола за сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Социалистическа република Виетнам в областта на подготовката на кадри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-24

 Анекс към Протокола за сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Социалистическа република Виетнам в областта на подготовката на кадри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-27

 Анекс относно достъпа на безпилотни летателни системи до въздушното пространство и летищата на Република България към Споразумението по прилагане относно операции и планиране на учения в изпълнение на Споразумението между правителството на Република Бълга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Вербална нота № 54-77-36 от 24.09.1999 г. на Министерството на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Вербална нота № 108 от 30.09.1999 г. на посолството на Кралство Швеция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Ветеринарно споразумение между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-06

 Всеобща декларация за изкореняването на глада и недохранването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Всеобща декларация за правата на човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Втора програма между Министерството на здравеопазването на Република България и Федералното министерство на здравеопазването на Федерална република Германия за изпълнение на Споразумението от 1.08.2002 г. за сътрудничество в областта на здравеопазването и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-14

 Втори допълнителен протокол към Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Втори Допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Втори протокол за поправка на Договора между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-23

 Втори протокол към Хагската конвенция от 1954 г. за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Втори факултативен протокол към международния пакт за граждански и политически права, приет с цел премахване на смъртното наказание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Втори факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, целящ премахване на смъртното наказание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Възвание от Техеран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Вътрешно Споразумение между представителите на правителствата на държавите - членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Гаранционно споразумение (Проект за укрепване на гарантирането на влоговете) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-19

 Гаранционно споразумение за заем за Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Гаранционно споразумение между Банката за развитие на Съвета на Европа в качеството на бенефициент и Република България в качеството на гарант
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Гаранционно споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската репуб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Гаранционно споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Ки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-19

 Гаранционно споразумение между правителството на Република България за и от името на Република България като гарант, Ситибанк интернешънъл ПЛС като заемодател и като агент, и Експорт-Импорт Банк ъф ди Юнайтид Стейтс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Гаранционно споразумение между правителството на Република България и правителството на Япония по Договора за заем за разширение на Софийското метро между Японската банка за международно сътрудничество и Столичната община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Гаранционно споразумение между Република България и Експорт-импорт банка на Руската федерация (EXIMBANK OF RUSSIA)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Гаранционно споразумение по заемно споразумение за 212 500 000 евро от 29.05.2000 г. между АЕЦ "Козлодуй" - ЕАД, Националната електрическа компания - ЕАД, и Европейската общност по атомна енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Гаранция за защита правата на осъдените на смърт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Гаранция, платима при първо поискване, предоставена от Република България, представлявана от министъра на финансите на Република България (гарант), от 23.08.2016 г. в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка с Договор за кредит № 27691 в раз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Генерално споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-11

 Годишно финансово споразумение 2006 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по Програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Годишно финансово споразумение за 2002 г. между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България по програмата САПАРД(Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Годишно финансово споразумение за 2003 г. между комисията на Европейските общности от името на Европейската общност и Република България по Програмата САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република Бълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Годишно финансово споразумение за 2004 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Годишно финансово споразумение за 2005 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по Програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация 2010 - 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-09

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация за 2008 - 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-06

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация, 2004/2005
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-09

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация, 2006/2007
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-08

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация 2012 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-10

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация 2014 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-05

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис на Световната здравна организация за Европа 2016 - 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-12

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис на Световната здравна организация за Европа 2018 - 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-06

 Декларация "Виа Карпатия" за продължaване на най-краткия пътен маршрут по оста Север - Юг, свързващ Литва, Полша, Словакия, Унгария, Румъния, България и Гърция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Декларация във връзка с отправената покана към Черна гора за членство в НАТО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-29

 Декларация за защита на жените и децата при критични обстоятелства и въоръжени конфликти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за защитата на всички лица от подлагане на изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за използването на научно-техническия прогрес в името на мира и за доброто на човечеството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за основните принципи, отнасящи се до приноса на средствата за масово осведомяване за укрепването на мира и международното разбирателство, съдействието на правата на човека и борбата срещу расизма, апартейда и подстрекателството към война
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за поощряване на младежта към идеалите на мира, взаимното уважение и разбирателството между народите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за правата на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за правата на инвалидите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за правата на умствено изостаналите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за правото на народите на мир
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за правото на развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за правото на териториално убежище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за предоставяне на независимост на колониалните страни и народи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за премахване на дискриминацията по отношение на жените
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Декларация за принципите на международното културно сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за расата и расовите предразсъдъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за социалните и правните принципи относно защитата и благосъстоянието на децата и по-специално относно отглеждането и осиновяването, според националното и международното право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация за социалния прогрес и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Декларация за търговията с продукти на информационните технологии и приложения към нея Списък на задълженията на Република България по търговията с продукти на информационните технологии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-03

 Декларация за човешките права на лицата, които не са граждани на страната, в която живеят
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация на държавите - страни по Основната многостранна спогодба за международен транспорт за развитието на коридора Европа - Кавказ - Азия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-27

 Декларация на НС от 27.07.2017 г. относно подписването на Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-01

 Декларация на Организацията на обединените нации по премахване на всички форми на расова дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация на Четиридесет и четвъртото Народно събрание на Република България във връзка с разширяването на Европейския съюз и Процеса на стабилизиране и асоцииране на Република Северна Македония и Република Албания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Декларация от 23.10.1998 г. относно кризата в Косово и отношенията на Република България с НАТО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация относно основните принципи на правосъдието, отнасящи се за жертвите на престъпления и жертвите на злоупотреби с власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация относно ситуацията в Сирия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-23

 Декларация, разменена между България и Белгия относно взаимното предаване на актовете за гражданско състояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Десети допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Договор между Република България и Федерална република Германия за сътрудничество в борбата с трансграничната злоупотреба при обезщетения и вноски за социална сигурност от заетост и с нерегистрираната заетост, както и при нелегална трансгранична временна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-20

 Документ за изменение и допълнение на Конвенцията на Международния съюз по телекомуникации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Документ за изменение и допълнение на Конституцията на Международния съюз по телекомуникации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Документ за изменения на Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения (Женева, 1992 г.), приети от Конференцията на пълномощните представители (Киото, 1994 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-23

 Документ за изменения на Конституцията на Международния съюз по далекосъобщения (Женева, 1992 г.), приети от Конференцията на пълномощните представители (Киото, 1994 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-23

 Допълнение № 1 към споразумението от 9 април 2002 г. за финансиране на строежа и проучванията на мост над река Дунав между Видин и Калафат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-06

 Допълнителен договор за екстрадиция между България и Съединените Щати на Америка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Допълнителен протокол (1999/188 ЕВРАТОМ, съответно IAEA INFCIRC 193 add. 8) към Споразумението между Република Австрия, Кралство Белгия, Кралство Дания, Република Финландия, Федерална република Германия, Гръцката република, Ирландия, Италианската републик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Допълнителен протокол № 8 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Допълнителен протокол № 11 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-15

 Допълнителен протокол № 12 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-28

 Допълнителен протокол № 12 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-08

 Допълнителен протокол № 13 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-14

 Допълнителен протокол № 13 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-28

 Допълнителен протокол № 14 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-28

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 13)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 1296 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА