Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за разрешенията за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-16
ДВ, бр. 109 от 16.12.2003 г., ДВ, бр. 84 от 21.10.2005 г., ДВ, бр. 104 от 28.12.2005 г., ДВ, бр. 101 от 15.12.2006 г., ДВ, бр. 83 от 16.10.2007 г., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., ДВ, бр. 28 от 14.4.2009 г., ДВ, бр. 53 от 14.7.2015 г., ДВ, бр. 63 от 12.8.2016 г., ДВ, бр. 8 от 29.1.2021 г., ДВ, бр. 47 от 24.6.2022 г., ДВ, бр. 67 от 19.8.2022 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.