Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-14
ДВ, бр. 100 от 14.11.2003 г., ДВ, бр. 24 от 21.03.2006 г., ДВ, бр. 40 от 16.05.2006 г., ДВ, бр. 50 от 17.6.2014 г., ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г., ДВ, бр. 9 от 26.1.2018 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.