Постановление № 141 на МС от 24.07.2000 г. за изплащане на еднократно парично обезщетение на освободените работници и служители от едноличните търговски дружества с държавно имущество от подотрасъл "Въгледобив"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28
ДВ, бр. 95 от 28.10.2003 г., ДВ, бр. 51 от 21.6.2005 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.