Едноличен търговец, имащ регистрация по ЗДДС, дължи косвен данък и върху доходите от облагаеми сделки, които е извършил в качеството си на физическо лице ­ нетърговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26
Автор / Източник:
Ивайло Кондарев
Дайджест "Финанси и право", 2003 г., кн. 09, стр. 43
Визирани нормативни актове:
Закон за данък върху добавената стойност (отм.), Чл. 108
Закон за данък върху добавената стойност (отм.), Чл. 110

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.