Данък върху добавената стойност

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 14)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Ваучерите за конкретна цел и за множество различни плащания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Задължение за начисляване на ДДС при дерегистрация и правото на данъчен кредит, включително при повторна регистрация, според практиката на Съда на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Корекциите на приспаднат данъчен кредит по повод бракуван актив, според практиката на Съда на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Актуални промени в ЗДДС, направени със Закона за държавния бюджет за 2023 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

 Здравните услуги и третирането им по реда на ДДС, в практиката на НАП и Съда на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

 Преглед на последните промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност от 27.06.2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

 Износ, облагаем с нулева ставка на данъка върху добавената стойност - Доказване на износ на стока, която се транспортира на собствен ход
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Износ, облагаем с нулева ставка на данъка върху добавената стойност - Доказване на износ с електронна митническа декларация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Износ, облагаем с нулева ставка на данъка върху добавената стойност – Прилагане на нулева ставка при две последователни доставки на една и съща стока с един превоз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Задължения за доставчиците на платежни услуги да поддържат електронни регистри съгласно ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Какво предвижда становището на НАП за прилагане на намалената ставка от 9 на сто ДДС за доставките на вестници и списания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

 Определяне данъчното събитие при доставки на стоки, които са родово определени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Правото на данъчен кредит и реалността на доставките в практиката на СЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Корекции на ползван данъчен кредит при бракуване на активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

 Липса на задължение за корекция на ползван данъчен кредит при бракуване на стока с изтекъл срок на годност, определен съгласно фирмени стандарти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Задължения за доставчиците на платежни услуги, в сила от 01.01.2024 г. - Водене на електронния регистър и предоставяне на информация от него – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Задължения за доставчиците на платежни услуги, в сила от 01.01.2024 г. - Съдържание на електронния регистър – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Задължения за доставчиците на платежни услуги, в сила от 01.01.2024 г. - Определяне на местонахождението на получателя – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Задължения за доставчиците на платежни услуги, в сила от 01.01.2024 г. - Определяне на местонахождението на платеца – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Задължения за доставчиците на платежни услуги, в сила от 01.01.2024 г. - Условия, при които доставчик на платежни услуги на платец е длъжен да води електронен регистър – 20
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Задължения за доставчиците на платежни услуги, в сила от 01.01.2024 г. - Условия, при които доставчик на платежни услуги на получател е длъжен да води електронен регистър –
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Задължения за доставчиците на платежни услуги, в сила от 01.01.2024 г. - Основни понятия и техните дефиниции – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Задължения за доставчиците на платежни услуги, в сила от 01.01.2024 г. - Директива (ЕС) 2020/284 на Съвета от 18 февруари 2020 г. – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Други изменения и допълнения в ЗДДС - От 01.01.2023 г. прагът за задължителна регистрация по ЗДДС е увеличен на 100 000 лв. – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Други изменения и допълнения в ЗДДС - Прецизиране на санкцията по чл. 191а ЗДДС – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Други изменения и допълнения в ЗДДС - Нови моменти относно обезпеченията при доставки на течни горива – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Други изменения и допълнения в ЗДДС - Промени при доставките и вноса, освободени по силата на международни договори, конвенции, спогодби или други подобни – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Други изменения и допълнения в ЗДДС - Нова хипотеза за дерегистрация по инициатива на орган по приходите – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Други изменения и допълнения в ЗДДС - Липса на задължение за регистрация по чл. 97а, ал. 2 за доставки на услуги с място в друга държава членка – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Други изменения и допълнения в ЗДДС - Промени във връзка с доставките, облагаеми със ставка от 9 на сто – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Други изменения и допълнения в ЗДДС - Нова хипотеза на освободена доставка на финансови услуги – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Други изменения и допълнения в ЗДДС - Износ на стоки от лица, неустановени на територията на ЕС – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Други изменения и допълнения в ЗДДС - При доставки на стоки и услуги по Приложение № 2 към ЗДДС обратно начисляване на ДДС няма да е налице, когато получатели на доставките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Други изменения и допълнения в ЗДДС - Липса на задължение за корекция на ползван данъчен кредит при бракуване на стока с изтекъл срок на годност, определен съгласно фирмени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Други изменения и допълнения в ЗДДС - Промени, свързани с корекциите при грешно данъчно третиране на доставка – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Корекции на данъчна основа, начислен ДДС и ползван данъчен кредит при несъбираеми вземания по доставки на стоки и услуги - Корекции на начислен данък или ползван данъчен кр
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Корекции на данъчна основа, начислен ДДС и ползван данъчен кредит при несъбираеми вземания по доставки на стоки и услуги - Корекции в размера на ползвания данъчен кредит –
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Корекции на данъчна основа, начислен ДДС и ползван данъчен кредит при несъбираеми вземания по доставки на стоки и услуги - Ограничения за намаляване на данъчната основа и н
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Корекции на данъчна основа, начислен ДДС и ползван данъчен кредит при несъбираеми вземания по доставки на стоки и услуги - Действия на доставчика при получаване на плащане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Корекции на данъчна основа, начислен ДДС и ползван данъчен кредит при несъбираеми вземания по доставки на стоки и услуги - Ред за намаляване на данъчната основа и начислени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Корекции на данъчна основа, начислен ДДС и ползван данъчен кредит при несъбираеми вземания по доставки на стоки и услуги - Ситуации, при които вземането се приема за несъби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Корекции на данъчна основа, начислен ДДС и ползван данъчен кредит при несъбираеми вземания по доставки на стоки и услуги - Условия за намаляване на данъчната основа и начис
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година - Корекции на данъчна основа, начислен ДДС и ползван данъчен кредит при несъбираеми вземания по доставки на стоки и услуги - Практика на СЕС – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Новите правила за корекции на данъчната основа, начисления ДДС и ползвания данъчен кредит при несъбираеми вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Актуална практика на Съда на Европейския съюз - Таксите за неспазване на договорни условия като част от данъчната основа на доставките – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Актуална практика на Съда на Европейския съюз - Дата на данъчното събитие и изискуемост на ДДС за доставки, по които са уговорени периодични или разсрочени плащания – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Актуална практика на Съда на Европейския съюз - Място на изпълнение на услуга, оказана на данъчно задължено лице за нуждите на неговата неикономическа дейност – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Актуална практика на Съда на Европейския съюз - Право на данъчен кредит за получени услуги с по-висока стойност от определената от орган по приходите, които не са довели до нарастване на оборота на получателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Актуална практика на Съда на Европейския съюз - Правото на данъчен кредит и реалността на доставките в практиката на СЕС – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Корекции при грешно данъчно третиране на доставки, включително когато е установено с влязъл в сила данъчен акт - Хипотези, при които може да се извършва корекция на погрешно съставения данъчен документ при на
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Корекции при грешно данъчно третиране на доставки, включително когато е установено с влязъл в сила данъчен акт - Възстановяване на недължимо платен данък - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Корекции при грешно данъчно третиране на доставки, включително когато е установено с влязъл в сила данъчен акт - Отчитане на анулирани документи при грешно данъчно третиране на доставка, установено с влязъл в
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Корекции при грешно данъчно третиране на доставки, включително когато е установено с влязъл в сила данъчен акт - Право на данъчен кредит при грешно данъчно третиране на доставка, установено с влязъл в сила да
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Корекции при грешно данъчно третиране на доставки, включително когато е установено с влязъл в сила данъчен акт - Корекции при грешно данъчно третиране на доставка, установено с влязъл в сила данъчен акт - 202
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Корекции при грешно данъчно третиране на доставки, включително когато е установено с влязъл в сила данъчен акт - Право на данъчен кредит при грешно данъчно третиране на доставка - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Корекции при грешно данъчно третиране на доставки, включително когато е установено с влязъл в сила данъчен акт - Корекции при грешно данъчно третиране на доставка - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Какво предвиждат последните промени в ППЗДДС - Промени, свързани с отразяването на данъчните документи и отчетите за продажби по чл. 119 ЗДДС в дневниците за покупки и продажби – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Какво предвиждат последните промени в ППЗДДС - Промени в разпоредби, свързани с прилагане на нулевата ставка на данъка по чл. 173 ЗДДС – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Какво предвиждат последните промени в ППЗДДС - Прекратяване на специална регистрация по режимите за обслужване на едно гише от орган по приходите при заличаване или смърт на лицата – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Какво предвиждат последните промени в ППЗДДС - При подаване на заявление за регистрация или за актуализация на данни по режим в Съюза лицата ще прилагат и допълнителна справка – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Какво предвиждат последните промени в ППЗДДС - Клиничните изпитвания като освободена доставка на здравни услуги – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Какво предвиждат последните промени в ППЗДДС - Корекции при доставки по глава трета от закона с обърнато данъчно задължение, когато получателят им не се е снабдил в определен срок с удостоверяващите ги докуме
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Какво предвиждат последните промени в ППЗДДС - Промени при документите за удостоверяване на износа на стоки по чл. 28 ЗДДС – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Какво предвиждат последните промени в ППЗДДС - Вътреобщностна дистанционна продажба в хипотезата на верижни доставки по чл. 65а ЗДДС – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Какво предвиждат последните промени в ППЗДДС - Място на изпълнение на верижни доставки на стоки за износ – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Какво предвиждат последните промени в ППЗДДС - Корекции при грешно данъчно третиране на доставка, установено с влязъл в сила данъчен акт – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Преглед на промените в ЗДДС - Изменения и допълнения, направени със ЗИДЗДБРБ за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.) - Изисквания към доставчиците на горива по отношение на компенсацията в нарастването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Преглед на промените в ЗДДС - Изменения и допълнения, направени със ЗИДЗДБРБ за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.) - Промени в условията за неначисляване на ДДС при безвъзмездно предоставяне на хранит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Преглед на промените в ЗДДС - Изменения и допълнения, направени със ЗИДЗДБРБ за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.) - Изменения и допълнения, отнасящи се до ставките по ЗДДС – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Преглед на промените в ЗДДС - Изменения и допълнения, направени със ЗИДЗДДС (обн. ДВ, бр. 14 от 18.02.2022 г.) - Нови положения, свързани със специалните режими за обслужване на едно гише – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Преглед на промените в ЗДДС - Изменения и допълнения, направени със ЗИДЗДДС (обн. ДВ, бр. 14 от 18.02.2022 г.) - Промени, свързани с дистанционните продажби на стоки от внос, улеснявани чрез електронен интерф
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Преглед на промените в ЗДДС - Изменения и допълнения, направени със ЗИДЗДДС (обн. ДВ, бр. 14 от 18.02.2022 г.) - Прилагане на нулева ставка (освобождавания от ДДС) за доставки и внос във връзка с отбранителни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Преглед на промените в ЗДДС - Изменения и допълнения, направени със ЗИДЗДДС (обн. ДВ, бр. 14 от 18.02.2022 г.) - Нови освобождавания на доставки и внос по причина на борба с пандемията от COVID-19 – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Преглед на промените в ЗДДС - Изменения и допълнения, направени със ЗИДЗДДС (обн. ДВ, бр. 14 от 18.02.2022 г.) - Отмяна на нормата на чл. 131в, ал. 2, т. 3 ЗДДС – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар по данъка върху добавената стойност - Преглед на промените в ЗДДС - Изменения и допълнения, направени със ЗИДЗДДС (обн. ДВ, бр. 14 от 18.02.2022 г.) - Корекции при грешно данъчно третиране на доставки, установено с влязъл в сила акт на органи по
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 От 01.01.2023 година прагът за задължителна регистрация по ЗДДС се увеличава от 50 000 на 100 000 лв.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Въпроси и отговори - Възникване на изискуемост на данък за подобрение или ремонт на нает недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Въпроси и отговори - Възникване на изискуемост на данък за суми, получени като задатък по облагаема сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Въпроси и отговори - Определяне на данъчното събитие при доставки на стоки, които са родово определени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Въпроси и отговори - Особености при определяне на данъчното събитие при доставки на стоки с монтаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Въпроси и отговори - Определяне на данъчното събитие при доставки с поетапно изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Въпроси и отговори - Определяне на данъчното събитие при доставка с периодично изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Въпроси и отговори - Определяне на данъчното събитие при доставки с непрекъснато изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Начисляване на ДДС и лица - платци на данъка - Лице - платец на ДДС при сделки с услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Начисляване на ДДС и лица - платци на данъка - Лице - платец на ДДС при сделки със стока
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Начисляване на ДДС и лица - платци на данъка - Лице - платец на ДДС при сделки с движими вещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Начисляване на ДДС и лица - платци на данъка - Лице - платец на ДДС при сделки с недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Корекции при грешно данъчно третиране на доставки, включително когато е установено с влязъл в сила данъчен акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Преглед на промените в ЗДДС, направени посредством измененията в Закона за държавния бюджет за 2022 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Коментар на промените в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

 Солидарна отговорност по ЗДДС в случаи на злоупотреби - Въпроси и отговори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри при допуснати грешки - Въпроси и отговори 5/2022
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри при допуснати грешки - Въпроси и отговори 4/2022
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри при допуснати грешки - Въпроси и отговори 3/2022
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри при допуснати грешки - Въпроси и отговори 2/2022
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри при допуснати грешки - Въпроси и отговори 1/2022
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Новите положения в ЗДДС, свързани със специалните режими на обслужване на едно гише
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Корекции при грешно данъчно третиране на доставки или вътреобщностни придобивания, установено с влязъл в сила акт на органите по приходите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2022 година - Други изменения и допълнения - Нови хипотези, при които българските данъчно задължени лица трябва да третират Северна Ирландия като територия на държава членка - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 14)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 1325 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА