Наредба № 37 от 27.08.2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на признати организации на производители по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Репуб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-01
ДВ, бр. 77 от 1.09.2003 г,, ДВ, бр. 101 от 18.11.2003 г., ДВ, бр. 19 от 1.3.2005 г., ДВ, бр. 104 от 28.12.2005 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.