Народно събрание

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>
 Решение на НС във връзка с разискванията по питането на народните представители Лъчезар Тошев и Йордан Нихризов към заместник министър- председателя и министър на икономиката Лидия Шулева
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-21

 Решение на НС за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на заемно споразумение за Трети програмен заем за преструктуриране между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Решение на НС за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 1 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България ­ проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-14

 Решение на НС за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на междуправителствените споразумения за кредити, предоставяни на други държави - произхода на кредитите, целите на предоставяне и времето, когато това е осъществено; държавите кредитополу
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Решение на НС от 04.07.2013 г. за даване на съгласие за участието на Република България в увеличаването на капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-06

 Решение на НС от 09.05.2018 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Решение на НС от 1.04.2009 г. за освобождаване на член на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-07

 Решение на НС от 1.06.2022 г. за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството Меморандум за 1 млрд. долара с GЕMCORP и IP3 CORPORATION
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-07

 Решение на НС от 1.07.2022 г. за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството Меморандум за 1 млрд. долара с GЕMCORP и IP3 CORPORATION
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Решение на НС от 1.12.2010 г. по отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-10

 Решение на НС от 10.04.2019 г. за избиране на заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Решение на НС от 10.04.2019 г. за избиране на заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Решение на НС от 10.05.2012 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Пламен Орешарски и Корнелия Нинова към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков относно Национална програма за реформи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по икономическа политика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.06.2015 г. за приемане на Правила за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за промени в състава на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за промяна в състава и ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.10.2008 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по Консолидираната фискална програма за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-14

 Решение на НС от 10.10.2012 г. за попълване и промени в състава на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. до края на месец март 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение на НС от 10.10.2012 г. за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение на НС от 10.11.2004 г. за създаване на Временна анкетна комисия за разследване измамите с ДДС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-19

 Решение на НС от 10.12.2014 г. за избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-16

 Решение на НС от 11.05.2011 г. за промяна в състава на постоянната Комисия по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Решение на НС от 11.07.2013 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Министерство на вътрешните работи за периода от 1.01.2010 г. до 31.05.2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-19

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.10.2017 г.за избиране на заместник-председатели на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-13

 Решение на НС от 11.11.2005 г. за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-18

 Решение на НС от 12.05.2005 г. за промяна в състава на Временната анкетна комисия за проверка на междуправителствените споразумения за кредити, предоставяни на други държави - произхода на кредитите, целите на предоставяне и времето, когато това е осъщест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-20

 Решение на НС от 12.05.2016 г. за вземане на акт от Препоръка № 204 на Международната организация на труда относно прехода от неформална към формална икономика, приета на 104-ата сесия на Международната конференция на труда на 12 юни 2015 г. в Женева
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Решение на НС от 12.06.2013 г. за избиране на подуправител на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-14

 Решение на НС от 12.10.2017 г. за попълване състава и ръководството на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-17

 Решение на НС от 12.11.2009 г. за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 2 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка ("България - проект за пречистване на отпадъчни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-20

 Решение на НС от 13.04.2005 г. за избиране на заместник-председател на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 13.04.2005 г. за избиране на подуправител на Националния осигурителен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 13.04.2005 г. за избиране на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 13.04.2005 г. за избиране на управител на Националния осигурителен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 13.04.2005 г. за избиране на членове на Сметната палата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 13.07.2007 г. за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-24

 Решение на НС от 13.07.2023 г. за избиране на ръководство на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-18

 Решение на НС от 13.07.2023 г. за избиране на ръководство на Комисията по превенция и противодействие на корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-18

 Решение на НС от 13.07.2023 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за двама заместник-председатели и двама членове на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандид
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-18

 Решение на НС от 13.07.2023 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител - ръководител на управление "Банково", и на кандидат за подуправител - ръководител на управление "Емисионно", на Българската н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-18

 Решение на НС от 13.09.2013 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Сергей Станишев и Лютви Местан към министър-председателя на Република България Пламен Орешарски относно преговорите за многогодишната финансова рамка на Европ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-20

 Решение на НС от 14.03.2018 г. за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Решение на НС от 14.03.2019 г. по Доклада за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Решение на НС от 14.04.2005 по доклада на Временната анкетна комисия за разследване на измамите с данъка върху добавената стойност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 14.04.2010 г. относно замяната на част от българския външен дълг и последствията от нея за българския данъкоплатец
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Решение на НС от 14.05.2020 г. за създаване на Временна комисия за контрол на разходите на публични средства, свързани с преодоляването на последствията от разпространението на Ковид-19
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-19

 Решение на НС от 14.07.2015 г. за избиране на управител на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Решение на НС от 14.07.2015 г. за освобождаване на управителя на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Решение на НС от 14.09.2023 г. за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

 Решение на НС от 14.09.2023 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

 Решение на НС от 14.09.2023 г. за промяна в състава на Комисията по превенция и противодействие на корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

 Решение на НС от 14.11.2008 г. за избиране на членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-21

 Решение на НС от 14.12.2022 г. за даване на съгласие за участие на Република България в Общото и в Селективното увеличение на капитала на Международната банка за възстановяване и развитие от 2018 г. и в Общото и в Селективното увеличение на капитала на Ме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Решение на НС от 15.01.2015 г. за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-23

 Решение на НС от 15.03.2019 г. за избиране на председател на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Решение на НС от 15.03.2019 г. за предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Решение на НС от 15.04.2005 за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка на междуправителствените споразумения за кредити, предоставяни на други държави - произхода на кредитите, целите на предоставяне и времето, когато това е
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 15.04.2014 г. за избиране на председател и членове на Комисията за защита на личните данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-22

 Решение на НС от 15.05.2009 г. за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Нордик инвестмънт банк за държавен заем за финансиране на третия етап от проект "Изграждане на интегрирана комуникаци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-26

 Решение на НС от 15.05.2009 г. по отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-26

 Решение на НС от 15.07.2010 г. за избиране на членове на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-23

 Решение на НС от 15.07.2016 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-19

 Решение на НС от 15.12.2017 г. във връзка с разискванията по питането на народния представител Румен Гeчeв към министъра на финансите Владислав Горанов относно държавния дълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Решение на НС от 16.01.2020 г. за попълване състава и ръководството на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-21

 Решение на НС от 16.02.2022 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и четирима членове на Фискалния съвет, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комиси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-18

 Решение на НС от 16.02.2022 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюдж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-18

 Решение на НС от 16.04.2021 г. за създаване на Временна комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Решение на НС от 16.05.2007 г. за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-29

 Решение на НС от 16.05.2019 г. за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Решение на НС от 16.12.2020 г. за възлагане на Сметната палата извършването на одит за съответствие на изпълнението на обществените поръчки, възложени на "Автомагистрали" - ЕАД, в периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Решение на НС от 17.05.2007 г. за даване на съгласие за сключване на финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България - Транзитни пътища V"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-29

 Решение на НС от 17.05.2017 г. по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за периода 1 януари 2016 г. - 31 декември 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-23

 Решение на НС от 18.01.2023 г. за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно дейността на NEXO и NEXO CAPITAL и свързаните с тях лица, във връзка с извършване на потенциална незаконна дейност, включително връзки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Решение на НС от 18.02.2012 г. за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2009 и 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-24

 Решение на НС от 18.05.2016 г. за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-20

 Решение на НС от 18.05.2016 г. за прекратяване на пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-20

 Решение на НС от 18.05.2016 г. за промени в структурата на Министерския съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-20

 Решение на НС от 18.05.2022 г. за задължаване на Сметната палата да внесе в Народното събрание окончателен одитен доклад за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки на Агенция "Пътна инфраструктура" във връзка с прое
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-27

 Решение на НС от 18.07.2007 г. за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Решение на НС от 18.07.2023 г. за избиране на управител на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-21

 Решение на НС от 18.08.2021 г. за избиране на Комисия по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Решение на НС от 18.10.2007 г. за приемане отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 Решение на НС от 18.10.2007 г. за приемане отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 Решение на НС от 18.10.2007 г. за приемане отчета за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 Решение на НС от 18.10.2007 г. за приемане отчета за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 Решение на НС от 18.10.2007 г. за приемане отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 Решение на НС от 18.10.2018 г. за попълване състава на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-23

 Решение на НС от 18.12.2004 г. за приемане бюджета на Българската народна банка за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-28

 Решение на НС от 18.12.2006 г. за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение за първи заем за развитие на политиките между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Решение на НС от 18.12.2020 г. във връзка с разискванията по питането от народните представители Георги Свиленски, Манол Генов и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно реформа в политиката за пътнит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Решение на НС от 18.12.2020 г. за одобряване на участието на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарствени продукти CureVac AG и Moderna Switzerland GmbH предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 285 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА