Народно събрание

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 278 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>
 Решение на НС от 28.05.2009 г.за избиране на управител на Българската народна банка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-25

 Решение на НС от 28.05.2020 г. по Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Решение на НС от 28.06.2017 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управлен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Решение на НС от 28.07.2016 г. за избиране на председател на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Решение на НС от 28.10.2022 г. за избиране на Комисия по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 28.10.2022 г. за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 29.04.2015 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на изпълнението: Ефективност и ефикасност на банковия надзор, осъществяван от Българската народна банка за периода 1 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Решение на НС от 29.05.2009 г. за избиране на подуправител на Българската народна банка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-25

 Решение на НС от 29.06.2016 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител и подуправител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Решение на НС от 29.06.2017 г. за промяна в ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Решение на НС от 29.06.2017 г. за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходването на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-05

 Решение на НС от 29.07.2015 г. за избиране на подуправител - ръководител на управление "Банков надзор" на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 Решение на НС от 29.07.2015 г. за избиране на подуправител - ръководител на управление "Банково" на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 Решение на НС от 29.07.2015 г. за избиране на подуправител - ръководител на управление "Емисионно" на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 Решение на НС от 29.07.2015 г. за освобождаване на подуправител - ръководител на управление "Банково" на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 Решение на НС от 29.07.2016 г. за избиране на подуправител на Националния осигурителен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-02

 Решение на НС от 29.07.2016 г. за избиране на управител на Националния осигурителен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-02

 Решение на НС от 29.11.2007 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по републиканския бюджет за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-07

 Решение на НС от 3.02.2016 г. за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

 Решение на НС от 3.04.2009 г. за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение (Трети заем за развитие на политиките - институционална реформа в социалните сектори) между Република България и Международната банка за възстано
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-07

 Решение на НС от 3.09.2009 г. за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-08

 Решение на НС от 30.01.2013 г. за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2011 и 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Решение на НС от 30.01.2013 г. за попълване ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Решение на НС от 30.01.2013 г. за приемане на Процедурни правила за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, включително заместник-председател
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Решение на НС от 30.01.2013 г. за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Решение на НС от 30.01.2020 г. за определяне на условията за договаряне на централен курс на лева към еврото съгласно параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за установяването на механизъм на обменните курсове през третия етап на Икономическия и па
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-04

 Решение на НС от 30.05.2008 г. за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-06

 Решение на НС от 30.05.2009 г. за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на "Проект за развитие на общинската инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение на НС от 30.05.2012 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на изпълнението на регулирането на цените на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-05

 Решение на НС от 30.07.2008 г. за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Решение на НС от 30.07.2015 г. за избиране на омбудсман
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 Решение на НС от 30.11.2005 г. по доклада на Временната комисия за проучване и ликвидиране на щетите от наводненията и за изготвяне на предложения за оптимизиране на модела на действия на държавните органи по управление при кризи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-09

 Решение на НС от 30.11.2007 г. за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-07

 Решение на НС от 30.11.2007 г. по отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2006 г. и по отчета за изпълнението на бюджета на "Държавен вестник" за 2006 г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

 Решение на НС от 31.01.2007 г. за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по втория проект за улесняване на търговията и транспорта в Югоизто
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-09

 Решение на НС от 31.05.2006 г. за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Решение на НС от 31.05.2006 г. за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Решение на НС от 31.05.2006 г. за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Решение на НС от 31.05.2006 г. за приемане на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Решение на НС от 31.05.2019 г. за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Решение на НС от 4.03.2015 г. за спиране на износа и изпращанията на стоки с кодове 440110, 440320, 440391, 440392 и 440399 по Комбинираната номенклатура съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 1101/2014 на Комисията от 16.10.2014 година за изменение на п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Решение на НС от 4.07.2018 г. за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-10

 Решение на НС от 4.10.2018 г. за утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подавани от членовете на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-05

 Решение на НС от 4.11.2004 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка на Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и Договора за проектиране,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-12

 Решение на НС от 5.02.2015 г. за приемане на процедурни правила за изслушване и избор на подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление "Банков надзор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-14

 Решение на НС от 5.03.2015 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председатели и двама членове на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Решение на НС от 5.04.2007 г. за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-13

 Решение на НС от 5.05.2010 г. за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-18

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-27

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.10.2007 г. за даване на съгласие за сключване на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и "Националната електрическа компания" - ЕАД, за финансиране на проект "Рехабилитация в еле
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

 Решение на НС от 6.02.2013 г. за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-08

 Решение на НС от 6.06.2018 г. за избиране на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-12

 Решение на НС от 6.07.2023 г. за възлагане на министъра на енергетиката да проведе преговори с министъра на енергетиката на Украйна или негов представител с цел продажба на оборудване, предназначено за Проекта АЕЦ "Белене"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-11

 Решение на НС от 6.08.2021 г. за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните български органи във връзка наложените на 2 юни 2021 г. санкции на български физически и юридически
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-10

 Решение на НС от 6.11.2008 г. по Годишния отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2007 г., Годишния финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2007 г. и Отчета за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-14

 Решение на НС от 6.11.2008 г. по Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-14

 Решение на НС от 7.01.2022 г. за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-15

 Решение на НС от 7.03.2007 г. за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - автомагистрала "Тракия")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-16

 Решение на НС от 7.06.2018 г. за възобновяване на действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ "Белене" съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-11

 Решение на НС от 7.09.2016 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Решение на НС от 7.10.2009 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на Агенция "Пътна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-16

 Решение на НС от 8.02.2008 г. за даване на съгласие за сключване на споразумение за изменение на Заемното споразумение (Проект "Реформа в администрацията по приходите") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-19

 Решение на НС от 8.03.2018 г. за избиране на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-13

 Решение на НС от 8.03.2019 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител - ръководител на управление "Банков надзор" на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-12

 Решение на НС от 8.06.2023 г. за определяне на допълнителен срок за събиране на приходи, за извършване на разходи и за предоставяне на трансфери
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Решение на НС от 9.02.2011 г. за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 3 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект за пречистване на отпадъчни во
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-18

 Решение на НС от 9.04.2015 г. за избиране на заместник-председател на Сметната палата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-14

 Решение на НС от 9.04.2015 г. за избиране на заместник-председател на Сметната палата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-14

 Решение на НС от 9.04.2015 г. за избиране на член на Сметната палата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-14

 Решение на НС от 9.04.2015 г. за избиране на член на Сметната палата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-14

 Решение на НС от 9.09.2020 г. за попълване състава на Временната комисия по повод придобиването от "Българска банка за развитие" - АД, на 28 265 200 акции от капитала на "Първа инвестиционна банка" - АД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

 Решение на НС от 9.09.2020 г. за попълване състава на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

 Решение на НС от 9.10.2008 г. за избиране на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-17

 Решение на НС от 9.11.2006 г. по отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2005 г. и по отчета за изпълнението на бюджета на "Държавен вестник" за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-21

 Решение на НС от 9.12.2020 г. за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Решение НС от 25.02.2021 г. по Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

Показани от 201 до 278 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>

Общо: 278 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА