Народно събрание

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>
 Решение на НС от 19.01.2011 г. за избиране на председател на Сметната палата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Решение на НС от 19.05.2005 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Решение на НС от 19.05.2005 г. по доклада на Временната комисия за проучване на данните по твърденията за финансиране на Българската социалистическа партия от режима на Саддам Хюсеин в Ирак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Решение на НС от 19.06.2013 г. за избиране на Комисия по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Решение на НС от 19.06.2013 г. за избиране на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Решение на НС от 19.06.2013 г. за избиране на Комисия по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Решение на НС от 19.07.2018 г. за избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Решение на НС от 19.07.2018 г. за избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Решение на НС от 19.07.2018 г. за избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Решение на НС от 19.07.2018 г. за избиране на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Решение на НС от 19.09.2008 г. за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-26

 Решение на НС от 19.09.2012 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на "Холдинг БДЖ" - ЕАД, който да включва дейността на "БДЖ - Пътнически превози" - ЕООД, за периода от 1 януари 2011 г. до 30 септември 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Решение на НС от 19.11.2014 г. за даване на съгласие за подготовка за поемането на външен държавен дълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-21

 Решение на НС от 19.12.2019 г. за промяна в състава и ръководството на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Решение на НС от 19.12.2019 г. за промяна в състава на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Решение на НС от 2.02.2005 г. по доклада на Временната анкетна комисия за проверка на Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и Договора за проектиране, построяване и оборудв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-11

 Решение на НС от 2.03.2012 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Пламен Орешарски и Димчо Михалевски към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков относно политиката на правителството и Министерст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Решение на НС от 2.06.2023 г. за участие на Република България в увеличението на капитала на Банката за развитие на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Решение на НС от 2.07.2020 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", и на кандидат за член на Комисията за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-03

 Решение на НС от 2.09.2011 г. за възлагане на Сметната палата на одит на отпускането, получаването и разходването на допълнителната бюджетна субсидия от партиите, към които независимите народни представители в 41-ото Народно събрание са декларирали принад
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-08

 Решение на НС от 20.01.2023 г. за освобождаване на председателя на Сметната палата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-07

 Решение на НС от 20.02.2013 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на "Топлофикация София" - ЕАД, за периода от 01.01.2007 г. до 30 април 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Решение на НС от 20.02.2013 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на контрола, упражняван от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на дяловото разпределение на топлинна енергия за периода от 01.01.2007 г. до 30.04
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Решение на НС от 20.02.2013 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на регулирането на цените и контрола за спазването им, упражняван от ДКЕВР по отношение на доставчиците на топлинна енергия, електроенергия, вода и природен газ за периода от 0
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Решение на НС от 20.02.2020 г. по Доклада за дейността на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-25

 Решение на НС от 20.04.2005 г. за избиране на подуправител на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-26

 Решение на НС от 20.04.2006 г. за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Решение на НС от 20.06.2008 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одити във връзка с усвояването на средствата от Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-01

 Решение на НС от 20.08.2009 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-25

 Решение на НС от 20.08.2009 г. относно избора на управител и подуправител на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-25

 Решение на НС от 20.09.2017 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управлен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Решение на НС от 20.10.2004 г. за предсрочно освобождаване на заместник-председател на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Решение на НС от 21.02.2013 г. за даване на съгласие за увеличаване квотата на Република България в Международния валутен фонд съгласно Резолюция № 66-2 на Съвета на управителите на Международния валутен фонд от 15.12.2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Решение на НС от 21.02.2019 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Решение на НС от 21.03.2018 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парлам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-23

 Решение на НС от 21.04.2005 г. за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Решение на НС от 21.05.2003 г. за вземане на акт от Препоръка № 193 от 2002 г. относно насърчаването на кооперациите, Препоръка № 194 от 2002 г. относно списъка на професионалните болести, регистрирането и оповестяването на трудовите злополуки и професион
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-30

 Решение на НС от 21.05.2009 г. за избиране на председател, заместник-председатели и членове на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Решение на НС от 21.06.2017 г. за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 и 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-27

 Решение на НС от 21.06.2023 г. за попълване състава на Комисията по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-27

 Решение на НС от 21.07.2023 г. за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-28

 Решение на НС от 22.01.2020 г. за предсрочно прекратяване на мандата на член на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-24

 Решение на НС от 22.02.2007 г. за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "Подобрения във водния цикъл", включващ интегрирани проекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Решение на НС от 22.02.2013 г. за избор на заместник-председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Решение на НС от 22.02.2013 г. за избор на член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Решение на НС от 22.02.2013 г. за избор на член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Решение на НС от 22.02.2013 г. за избор на член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Решение на НС от 22.03.2005 г. за промени в ръководството и състава на Временната анкетна комисия за проверка на междуправителствените споразумения за кредити, предоставяни на други държави - произхода на кредитите, целите на предоставяне и времето, кога
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Решение на НС от 22.03.2007 г. за избиране на подуправител на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Решение на НС от 22.03.2019 г. за избиране на подуправител - ръководител на управление "Банков надзор" на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Решение на НС от 22.03.2019 г. за освобождаване на подуправител - ръководител на управление "Банков надзор" на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Решение на НС от 22.03.2019 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управлен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Решение на НС от 22.05.2008 г. за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по проект за социално включване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-03

 Решение на НС от 22.05.2012 г. за избиране на член на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-01

 Решение на НС от 22.05.2018 г. за определяне на нов срок за извършване на одит за съответствието на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 1 ян
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Решение на НС от 22.07.2022 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на кор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-26

 Решение на НС от 22.10.2004 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Eмилия Масларова и Кръстьо Петков към министъра на финансите Милен Велчев
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-02

 Решение на НС от 22.11.2017 г. за промяна в състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Решение на НС от 23.02.2018 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 1.01
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Решение на НС от 23.03.2012 г. за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-06

 Решение на НС от 23.03.2016 г. за даване на съгласие за участие на Република България в Общото увеличение на капитала на Международната банка за възстановяване и развитие - 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-01

 Решение на НС от 23.06.2006 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-04

 Решение на НС от 23.06.2023 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и фин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-11

 Решение на НС от 23.06.2023 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюдж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-27

 Решение на НС от 23.10.2007 г. за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на кредитно споразумение между Република България и Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Решение на НС от 23.11.2022 г. за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписването и прекратяването на Меморандума за 1 млрд. долара с GEMCORP HOLDINGS LIMITED и IP3 CORPORATION от правителството с мин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-29

 Решение на НС от 23.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 г. за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-24

 Решение на НС от 24.01.2014 г. за избиране на членове на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Решение на НС от 24.07.2008 г. за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на заемно споразумение за втори заем за развитие на политиките между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-01

 Решение на НС от 25.02.2021 г. за възлагане на Сметната палата извършването на одит за съответствие при сключването и изпълнението на договори по Закона за обществените поръчки от "Монтажи" ЕАД за периода от 1.01.2017 г. до 31 декември 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

 Решение на НС от 25.11.2015 г. за избиране на член и председател на Фискалния съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-01

 Решение на НС от 25.11.2015 г. за избиране на член на Фискалния съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-01

 Решение на НС от 25.11.2015 г. за избиране на член на Фискалния съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-01

 Решение на НС от 25.11.2015 г. за избиране на член на Фискалния съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-01

 Решение на НС от 25.11.2015 г. за избиране на член на Фискалния съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-01

 Решение на НС от 26.03.2015 г. за избиране на председател на Сметната палата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Решение на НС от 26.04.2018 г. за избиране на член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Решение на НС от 26.04.2018 г. за избиране на член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Решение на НС от 26.04.2018 г. за избиране на член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Решение на НС от 26.06.2020 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Румен Гечев и Георги Свиленски към министъра на финансите Владислав Горанов относно "Нова концепция за облагане на хазартните игри", декларирана от министъра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Решение на НС от 26.07.2007 г. за избиране на председател на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-03

 Решение на НС от 26.07.2023 г. за избиране на подуправител - ръководител на управление "Банково" на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-28

 Решение на НС от 26.07.2023 г. за избиране на подуправител - ръководител на управление "Емисионно" на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-28

 Решение на НС от 26.08.2009 г. за избиране на управител на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-01

 Решение на НС от 26.10.2022 г. за избиране на Комисия по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.01.2012 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Иван Вълков и Владимир Тошев към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски относно стойността на Договора за проектир
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Решение на НС от 27.01.2012 г. за участието на Република България в Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Решение на НС от 27.06.2018 г.е за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на ка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Решение на НС от 27.07.2011 г. за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на Заемно споразумение за Първи програмен заем за развитие на политиките в железопътния сектор между Република България и Международната банка за възстановяване и р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-05

 Решение на НС от 27.07.2011 г. за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Гаранционно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по заемното споразумение между Национална компания "Железопътн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-05

 Решение на НС от 27.07.2017 г. по Доклада за дейността на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходване на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-01

 Решение на НС от 27.08.2009 г. за избиране на подуправител на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-01

 Решение на НС от 27.09.2007 г. по годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Решение на НС от 27.10.2022 г. във връзка с приемането на еврото в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по превенция и противодействие на корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.11.2008 г. за приемане на Отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-05

 Решение на НС от 28.02.2024 г. за попълване състава на Комисията за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-05

 Решение на НС от 28.02.2024 г. за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-05

 Решение на НС от 28.04.2005 г. за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-10

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>

Общо: 285 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА