Социално осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 901 до 997 (стр. 10 от 10)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 следваща> последна>>
 Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с ПМС № 63 от 17.03.2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, относно реда за отпускане на пенсии, регламентиран в националното законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Промени в наредбите по прилагането на Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Промени в общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица през 2007 г. Попълване и заверка на Осигурителни книжки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Промени в осигуряването на някои категории лица,след измененията в КСО от август 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Промени в пенсионното законодателство през 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Промени в подзаконовата уредба по прилагането на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Промени в правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Промени в реда за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Промени в реда за подаване и съхранение на данни от осигурителите и самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Промени в реда за подаване на данни от работодателите за осигурените от тях лица и от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Промени в уредбата на обезщетенията при безработица, изплащани през 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Промени в условията за придобиване на права и размерите на пенсиите и добавките, изплащани от Учителския пенсионен фонд през 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Промените в задължителното пенсионно осигуряване, въведени с измененията в КСО и в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Промените в задължителното пенсионно осигуряване, направени със Закона за изменение и допълнение на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Промените в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Промените в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, в сила от 01.10.2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Промените в Кодекса за задължително обществено осигуряване в частта им относно задължителното пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Промените в Кодекса за социално осигуряване и основни параметри, заложени в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Промените в Кодекса за социално осигуряване по отношение на допълнителното задължително пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Промените в Кодекса за социално осигуряванеот 1 август 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от осигурителите и от самоосигуряващите се лица, в сила от 1 януари 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Подаване на Декларации обр. № 1. - Срокове, попълване и коригиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Погасяване на задълженията за осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица - Подаване на заявление по образеца на Приложение № 10 към
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Подаване на Декларации обр. № 6. - Срокове, попълване и коригиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Равняване на декларираните задължения в Декларации обр. № 1 и обр. № 6
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Други промени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Подаване на декларации от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Промените в Наредба № Н-8 от 2005 г., в сила от 01.01.2014 г. - Подаване и коригиране на Декларации обр. № 1 и № 6 - Деклариране и отчитане на публичните задължения - Промени в реда за подаване на Декларации обр. № 1 и обр. № 6
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Промените в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, в сила от 1 юни 2017 г., и прилагането им в практиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, в сила от 01.01.2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и определянето на еднократна допълнителна сума към пенсиите за април 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, извършени с ПМС № 21 от 08.02.2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, обнародвани на 12 юни 2018 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Промените в общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, в сила от началото на 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Промените в осигурителното законодателство през 2009 година - съдържание и мотиви
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Христосков
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Промените в реда за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Промените в социалното осигуряване от началото на 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Промените в социалното осигуряване през 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Промяна в сроковете на действие на преходните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, уреждащи възможността за по-ранно пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Промяна на участието във фонд за пенсионно осигуряване и прехвърляне на натрупаните средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Промяната на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” или фонд “Пенсии за лицата по чл. 69” може да бъде извършена преди отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Първата година в Европейския съюз за осигурените лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Първата година в Европейския съюз за осигурените лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Работодателят издава документи за стаж и пенсия безплатно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Размер и изчисляване на обезщетенията за временна неработоспособност. Възнаграждения за първия работен ден от неработоспособността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Разсрочване на задълженията към държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Зафиров
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Регистрация и обезщетения при безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Регистрация на трудовия договор се прави и при повторно сключен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Ред за подаване на заявления и необходими документи, за отпускане на пенсия за трудова дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Ред за установяване и погасяване на задълженията за осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Ред и срокове за изплащане на пенсии за минало време, по банков път и чрез пълномощно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Само осигурените по реда на КСО лица имат право на парични обезщетения от средствата на държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Самоосигурените имат право на обезщетение за гледане на болен член от семейството, ако се осигуряват и за неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Самоосигуряващите се лица подават декларация в нап при прекъсване на дейността си
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Система за централизирано разплащане на осигурителните вноски за бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Слагате край на трудовия договор, за да се пенсионирате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Служителите ­ членове на органи за управление и контрол на същото дружество се осигуряват и за двете правоотношения 
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Социалната пенсия за инвалидност, плащана към друг вид пенсия, участва при формиране на дохода нужен за преценка на правото на социални помощи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Социалната пенсия и обвързаните с нея плащания от ДОО се увеличават от 1 юли 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Социалните права на българските граждани след присъединяването на страната ни към Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Бонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Социално и здравно осигуряване на земеделските стопани и тютюнопроизводителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Социално и здравно осигуряване на лицата, работещи по граждански договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Социално и здравно осигуряване при обезщетение за оставане без работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Социално-икономическа защита за хора с увреждания в България през 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Харизанова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Социалното осигуряване през 2008 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Христосков
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Спиране или удължаване на срока на производството за изчисляване и изплащане на обезщетенията и помощите от ДОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Спогодбите в областта на социалната сигурност, които към настоящия момент Република България е подписала с трети държави
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Срок на отпускане на инвалидна пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Срокове за внасяне на осигурителните вноски и подаване на данните за тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Стажът по допълнителен договор се нанася в удостоверение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Стартира програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ за 2011 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Студенти, прекъснали по болест, имат право на наследствена пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Сумирано изчисляване на работното време - последици за осигуряването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Събиране на неоснователно получени осигурителни плащания от държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Съкратените с инвалидна пенсия получават обезщетение за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Съставяне на акт за установяване на административно нарушение по КСО и издаване на наказателно постановление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Зафиров
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Трудов стаж по Кодекса на труда и осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карабашев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Трудовият и осигурителният стаж не винаги са с еднаква продължителност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Трябва ли социалните пенсии да се осъвременяват по общия ред?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зоя Славова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Увеличен е максималният размер на паричното обезщетение за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Увеличение на пенсиите от 1 юли 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Удостоверяване на осигурителен стаж, придобит по реда на двустранен договор в областта на социалното осигуряване или съгласно европейските регламенти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Удостоверяване на осигурителен стаж, придобит по реда на двустранен договор в областта на социалното осигуряване или съгласно европейските регламенти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Удръжки върху социални придобивки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Управителят напуска, за да получи пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Николова
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Условия за пенсиониране на категорийните работници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Условия за по-ранно пенсиониране до 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Трета възраст"
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Условия за придобиване право на пенсия през 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Установяване и заверяване на осигурителен стаж и доход на лицата, работещи без трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Установяване на осигурителен стаж и осигурителен доход - Правила за установяване на стажа по съдебен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Установяване на трудов стаж по съдебен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Учащите до 26 години ­ с наследствена пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Фирмата осигурява тези, които работят за нея в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Формиране на осигурителния доход, получаван от лице, работещо по основен и допълнителен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Показани от 901 до 997 (стр. 10 от 10)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 следваща> последна>>

Общо: 997 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА