Социално осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 10)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  следваща> последна>>
 МТСП се подготвя да управлява средствата по Европейския социален фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Вълчанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 На 30.06.2015 г. изтича преходният период за представяне на хартиен или на електронен носител в ТП на НОИ на данните от издадените болнични листове и решенията на ЛКК по обжалването им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 На интернет-страницата на НОИ е публикувана информация за прекратените осигурители без правоприемник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Най-често допускани грешки при подаване по електронен път на данните за изчисляване на паричните обезщетения и помощи от ДОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Напускането по своя воля "реже" от парите за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Наследниците могат да подадат общо заявление за пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Наследствена пенсия ­ ред и условия за получаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Национална програма “Помощ за пенсиониране” през 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Националният осигурителен институт архивира разплащателните ведомости
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Начисляване на осигурителни вноски върху получено обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Начисляване на осигурителни вноски при изплащане на допълнително възнаграждение за период, по-дълъг от месец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Необходими документи за отпускане на пенсии по Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Необходими документи при отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Неплатеният отпуск до 30 дни се зачита за осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за осигурителен стаж, независимо че за това време не са правени осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Неплатеният отпуск се прекъсва при представяне на болничен лист за временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Неправилно получена пенсия се връща с лихва
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Нов двустранен договор в областта на социалното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Нов договор за социална сигурност между България и Руската федерация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Нов правен режим на осигурителните обезщетения при майчинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Нов размер на социалната пенсия за старост от 1 октомври 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Нов размер на социалната пенсия за старост от 1 юли 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Новата Инструкция за работата и отчетността с болнични листове за временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Новата Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Новата Наредба № Н-8 за начина и реда за подаване и съхранение на данни от осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бояна Миланова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Новата Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Новата Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Новата Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „ГВРС“ и за обмен на информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Новата Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Новата правна уредба на получаването и изплащането на паричните помощи за профилактика и рехабилитация от НОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Караиванова-Начева
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Новата спогодба за социална сигурност между България и Израел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Новата Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада, в сила от 1 март 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Нови възможности за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в професионални схеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Нови възможности за закупуване на осигурителен стаж след изменението на § 9 от ПЗР на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Нови е-услуги, предоставяни от НОИ, към осигурените лица и осигурителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Калчев
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Нови електронни услуги за осигурените лица и осигурителите, предоставени от НОИ през втората половина на 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Калчев
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Нови моменти в изискванията към рекламните и информационните материали на пенсионно - осигурителните дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Нови моменти в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, и в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Нови моменти в Наредбата за реда и начина за промяна на участието в пенсионен фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Нови моменти в реда за изплащане на паричните обезщетения за безработица и регистрацията на безработните лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кина Койчева-Лукарска
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Нови моменти в условията за пенсиониране от началото на 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Нови моменти през 2018 г. относно правото на лицата да променят осигуряването си от втори в първи стълб на пенсионната ни система
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомира Язаджиева
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Нови моменти при погасяването на задълженията за осигурителни вноски и подаването на данни за тяхното установяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Нови правила при закупуването на стаж за пенсия от началото на 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Нови правила, свързани с осигуряването на кандидатите за младши съдии и младши прокурори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Нови промени в Наредба № Н-8 относно подаването на данни от осигурителите и от самоосигуряващите се лица, в сила от началото на 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Новите изисквания за пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Новите минимални размери на инвалидните пенсии и изплащането на социална пенсия към тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Белчева
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Новите моменти в правната уредба за осигурителния стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Новите основания за прекратяване на трудовия договор при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Новите правила в Кодекса за социално осигуряване, свързани с правото на обезщетения на осиновителите на деца до 5-годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Новите правила за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „ГВРС“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Новите правила за пенсиониране от началото на 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Новият данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Новият Закон за държавния фонд за гарантиране устойчивост на пенсионната система
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Драгомир Драганов
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Новости в изчисляването и изплащането на паричните обезщетения при болест и майчинство през 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Новото в Наредба № Н-8 и подаването на данни от работодателите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Новото в правната уредба при пенсиониране на учителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Новото при пенсионирането на миньорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Нормативни промени в устройството, организацията на работа и правомощията на органите на медицинската експертиза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Обезщетение за безработица при неплатени възнаграждения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Обезщетение за безработица при право на пенсия за стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Белчева
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Обезщетение за бременност и раждане след прекратяване на осигуряването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Обезщетение за временна неработоспособност при работа на смени по часов график
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Обезщетение по болест ­ след 6 месеца осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Обезщетението за безработица може да се получава и по време на мандат за общински съветник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Обезщетението за неработоспособност зависи от осигурителния доход, а не от дневното работно време, през което той е заработен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Обезщетението за неработоспособност не се изплаща на лица, получаващи пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Обезщетението по чл. 331 КТ ­ осигурителни вноски, данъчно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Обезщетения, в случай на трудова злополука и професионална болест, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Обезщетения, в случай на трудова злополука и професионална болест, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Обезщетения, заварени от 2011 година, не се променят
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Обезщетенията за безработица - придобиване на правото, отпускане и изплащане на обезщетения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Обжалване на ревизионен акт по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Обхват и съдържание на електронните услуги, предоставяни от НОИ на осигурителите и осигурените лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Калчев
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Обхват на лицата, чийто осигурителен стаж и доход следва да бъдат заверени в осигурителни книжки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Ограничаването на максималния размер на получаваните пенсии ¬ регулатор, свързан с принципа за социална справедливост, или дискриминация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Омбудсман-нова форма за защита правата на гражданите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Определяне на датата на отпускане на инвалидните пенсии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Определяне на дохода, от който се изчислява размерът на пенсията за времето на незаконното уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Определяне на обезщетението за неработоспособност при липса на възнаграждение в базовия 6-месечен период
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Определяне на пенсиите за трудова дейност и преизчисляване на техния размер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Определяне на право на парично обезщетение за безработица след измененията на чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Определяне на приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Определяне на приложимото законодателство, съгласно европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Определяне на размера на обезщетение за безработица при работа на половин работен ден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Определяне през 2016 г. на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Определяне размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст на лицата ­производители на селскостопанска продукция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Освобождаване на членове на съвет на директорите и на изпълнителен директор на еднолично търговско дружество с общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Осигурителен стаж работниците могат да доказват и с документи, свързани с плащането на заплати
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Осигурителни вноски върху неначислени възнаграждения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Осигурителни вноски за лица, назначени по чл. 114 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Осигурителни вноски за управителите се внасят само когато получават възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Осигурителните вноски се дължат върху всички възнаграждения и доходи от трудова дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Осигуряване на едноличен търговец, работещ и по трудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ярослава Генова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Осигуряване на лицата, които получават компенсации по реда на Постановление № 55 на МС от 30.03.2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Осигуряване на лицата, полагащи труд без трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Осигуряване на лицата, работещи по договори за управление и контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 10)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 992 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА