Социално осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 10)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  следваща> последна>>
 Правно положение на банката-попечител по Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Правно положение на редовния докторант по държавна поръчка, получаващ стипендия във висшето училище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Право и размер на обезщетението за безработица според последните изменения на наредбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Право на добавка към пенсиите по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Лилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Право на закупуване на осигурителен стаж имат само лица, навършили изискващата се възраст за пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Право на обезщетение за безработица имат лицата, които не упражняват трудова дейност, за която подлежат на осигуряване по чл. 4 КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ани Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Право на обезщетение за безработица при прекратяване на трудовото правоотношение поради изтичане на уговорения срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Право на обезщетение за безработица при работа на срочен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Право на обезщетение за дълготрайна безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Право на отпуск и обезщетение за временна неработоспособност на лице след освидетелстване от ТЕЛК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Право на отпуск и обезщетение за гледане на болен член от семейството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Право на парично обезщетение за безработица на лица, служители с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Право на парично обезщетение за безработица при започване на работа по граждански договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Право на парично обезщетение за безработица при получаване на обезщетение за бременност и раждане при прекратяване на осигуряването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Право на парично обезщетение след прекратяване на осигуряването при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Право на пенсии за осигурителен стаж и възраст, съгласно регламент № 1408/71
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по условията на втора категория труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по условията на втора категория труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Право на пенсия на военнослужещите от летателния състав
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Право на пенсия на лица, работили 10 години при условията на I категория труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Право на пенсия по § 4, ал. 1 от ПЗР на КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Право на пенсия по § 4, ал. 2 и 3 от ПЗР на КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Право на регистрация и обезщетение за безработица след прекратяване на трудов договор на прокурист на ЕТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Правото за промяна на осигуряването по чл. 4б, чл. 4в и чл. 124а от Кодекса за социално осигуряване в светлината на Решение № 9 от 6 юли 2017 г. на Конституционния съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомира Язаджиева
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Правото на избор за промяна на осигуряването и условията за неговото упражняване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Правото на обезщетение по бременност и майчинство не се губи при ползване на неплатен отпуск по чл. 165 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Правото на парично обезщетение при неработоспособност възниква при 6 месеца осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Практически въпроси, свързани с прекратяване на осигуряването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Превръщане на осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Лилова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Превръщане на осигурителен стаж по реда на чл. 104, ал. 3 КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Лилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Преглед на измененията в наредбите по прилагането на КСО, в сила за 2014 г. - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Преглед на измененията в наредбите по прилагането на КСО, в сила за 2014 г. – 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от началото на 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, засягащи изчисляването на размера на трудовите пенсии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомира Язаджиева
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, извършени с цел съобразяване със законодателството на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомира Язаджиева
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Преглед на промените в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, обнародвани на 10 юли 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Предаване на разплащателни ведомости на прекратени осигурители без правоприемник в ТП на НОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Предприятието поема разходите само за първия ден от временната неработоспособност на работника или служителя 
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Предстоящи промени в Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Асенова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 През 2004 г. жените се пенсионират на 57 години и 6 месеца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Преизчисляване на наследствените пенсии за трудова злополука от 01.01.2000 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Преизчисляване на отпусната пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Преизчисляване на пенсиите за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Преизчисляване на пенсиите за трудова дейност от 01.10.2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Преизчисляване на пенсиите от 01.10.2008 г., отпуснати и определени по международен договор, на основание § 7а от Преходните и заключителни разпоредби на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Преизчисляване на пенсиите, отпуснати до 01.01.2007 г. по условията на международен договор в областта на социалното осигуряване, на основание чл. 94, ал. 5 от Регламент № 1408/71
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Преизчисляване на пенсиите, отпуснати до 01.01.2007 г. по условията на международен договор в областта на социалното осигуряване, на основание чл. 94, ал. 5 от Регламент № 1408/71
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Преизчисляване на пенсия от нов осигурителен доход
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Прекратяване на осигуряването при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст - Необходими документи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Прекъсване на временната неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Преустановяване ползването на отпуск поради временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на ЕС, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисер Петков
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на ДОО от лицата, родени след 31.12.1959 г., на които е отпусната пенсия от ДОО с начална дата до 31.12.2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 При постъпване на работа безработният е длъжен да подаде декларация в седемдневен срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 При работа по втори или допълнителен трудов договор, осигурителният доход се взема предвид при изчисляване размера на обезщетението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от учителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Придобиване право на пенсия от лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, след промените в КСО от август 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Придобиване право на пенсия от учител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Приета е нова Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Прилагане § 117 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Прилагане на Наредба № Н-8 през 2012 г. и изисквания към съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от осигурителите и самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Прилагане на новата разпоредба на § 220, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 относно паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Прилагане на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република, в сила от 1 май 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диляна Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Прилагане на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Черна гора, в сила от 1 октомври 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Прилагане на схемите за социална сигурност в рамките на Европейската общност по отношение на командированите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Прилагане на схемите за социална сигурност по отношение на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Прилагане на схемите за социална сигурност по отношение на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Приложим ли е принципът на легитимните правни очаквания в практиката по прилагане на българското пенсионноосигурително законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Примери за определяне на минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Продължителността на отпуска за раждане не зависи от поредността на детето
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Промени в Декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице” за 2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Промени в Закона за бюджета на ДОО и в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.10.2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Промени в изчисляването и изплащането на обезщетенията за болест и майчинство, и в начина на представяне на документите в НОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Промени в Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Христосков
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Промени в Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Промени в Кодекса за социално осигуряване за подобряване адекватността на пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Промени в кодекса за социално осигуряване и в Закона за бюджета на ДОО, в сила от 01.07.2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Промени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Промени в Кодекса за социално осигуряване, засягащи задължителното пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Промени в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите и от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Промени в Наредба № Н-8 за подаването и съхранението на данни от осигурителите и от самоосигуряващите се лица, в сила от 1 януари 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Промени в Наредба № Н-8 във връзка с осигуряването на съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3, точки 1 и 4 КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Промени в наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, във връзка с новия ред за издаване на болничните листове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Вангелова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица,и в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, в сила от 9 март 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с ПМС № 63 от 17.03.2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, относно реда за отпускане на пенсии, регламентиран в националното законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Промени в наредбите по прилагането на Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Промени в общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица през 2007 г. Попълване и заверка на Осигурителни книжки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 10)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  следваща> последна>>

Общо: 992 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА