Закони за ратифициране, денонсиране, оттегляне на резерви и приемане на декларации

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 15)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>
 Закон за ратифициране на Международната конвенция от Найроби за изваждане на потънало имущество, 2007
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-22

 Закон за ратифициране на Международната конвенция относно гражданската отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво, 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-11

 Закон за ратифициране на Международната конвенция по растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международната конвенция по растителна защита (Нов ревизиран текст от 1997 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-12

 Закон за ратифициране на Международната конвенция по спасяване, 1989 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Закон за ратифициране на международните договори с десет зависими и асоциирани територии - островите от Ламанша, Остров Ман и острови от Карибския басейн, за облагане с данъци на доходите от спестявания под формата на лихвени плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-19

 Закон за ратифициране на Международния договор за растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Закон за ратифициране на Международното споразумение за месо от животни от рода на едрия рогат добитък - Анекс 4(д) към Споразумението за създаване на Световната търговска организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международното споразумение за млечните продукти - Анекс 4(д) към Споразумението за създаване на Световната търговска организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международното споразумение за създаване на Международна организация по лозата и виното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-06

 Закон за ратифициране на Международното споразумение по кафето от 2001 г. и на Международното споразумение по какаото от 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-06

 Закон за ратифициране на Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция относно междусистемна газова връзка Гърция - България (Проект IGB), подписано в София на 10 октомври 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Закон за ратифициране на Меморандум за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г." по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) CCI 2014TC16I5CB005 между правителството на Репуб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Реп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-05

 Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между правителството на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Департамента на националната отбрана на Канада, Министерств
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-08

 Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Институт фон Карман за динамика на флуидите (ИФК)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Закон за ратифициране на Меморандума във връзка с участието в Европейски експертен център за публично-частно партньорство (Europian PPP expertise centre - epec) между Европейската инвестиционна банка, Комисията на европейските общности, Федералното минист
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Закон за ратифициране на Меморандума за изпълнение - договорености между държавите членки, участващи в програмата за сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-А Румъния - България"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Закон за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Сърбия ССI 2014ТС16I5СВ007 между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-15

 Закон за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП ТГС CCI 2014TC16I5CB006 между правителството на Република България и правителството на Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-10

 Закон за ратифициране на Меморандума за партньорство между правителството на Република Албания, правителството на Република Армения, правителството на Република България, правителството на Република Хърватия, правителството на Република Египет, правителст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-11

 Закон за ратифициране на Меморандума за постигнато споразумение между Европейската общност и Република България за участието на Република България в програма за електронно обучение "еLearning"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-29

 Закон за ратифициране на Меморандума за разби рателство между правителството на Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво (
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-20

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство за двустранно сътрудничество за реализиране на проекти по съвместно изпълнение между Република България и Република Австрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство за използване на Националния фонд за целите на ИСПА между правителството на Република България и Европейската общност и на анекса за неговото изменение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-04

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-06

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство за стратегическо партньорство между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд между правителството на Република България и Европейската комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между държавите - членки на Европейския съюз, участнички в програмата, и Националната агенция за развитие на Република Унгария в качеството на Управляващ орган, Министерството на финансите на Републик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-10

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и България за изменение на Меморандума за разбирателство относно участието на България в многогодишната програма на Общността за действия в енергийния сектор "Интелигентна е
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в Програмата за действие на общността за насърчаване на активно европейско гражданство (Гражданско участие)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-02

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Общността "Действия на Общността за насърчаване на сътрудничеството между страните членки да се борят с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Общността "Програма за действие на Европейската общност за борба с дискриминацията"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участие на Република България в програмата на Общността "Рамкова стратегия на Общността по въпросите за равенство между половете" (2001 - 2005)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на България в Многогодишната програма на Европейската общност за стимулиране развитието и употребата на европейско цифрово съдържание по гл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на България в Програмата на Общността за действие в областта на общественото здраве (2003 - 2008 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на Република България в Многогодишната програма на Европейската общност за развитие на предприятията и предприемачеството и по-специално на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на Република България в Програмата "Марко Поло"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-12

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на Република България в програмата на Европейската общност "Митници 2002"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на Република България в програмата на Европейската общност "Фискалис 2003 - 2007"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на Република България в програмата на Общността "Насърчителни мерки на Общността в сферата на заетостта"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на България в Многогодишния план за действие на Общността за създаване на условия за безопасно ползване на Интернет и на нови on-line
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на България в общата рамка за финансиране на дейности на Общността в подкрепа на потребителската политика за годините от 2004 до 2007
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на България в Програмата на Общността в областта на електронния обмен на данни между администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на Република България в "Механизъм на Общността за подпомагане на засиленото сътрудничество в областта на гражданската защита"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на Република България в многогодишната програма на Европейската общност за действия в енергийния сектор "Интелигентна енергия - Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-27

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на Република България в програмата "Култура 2000" през 2005 и 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-19

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на Република България в програмата на Общността за взаимно предоставяне на паневропейски електронноправителствени услуги за публични а
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-23

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Департамента по енергетика на Съединените американски щати за сътрудничество в предотвратяването на незаконния трафик на ядрени и друг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България, Министерството на вътрешните работи на Унгария, Правителството на Нидерландия, Министерството на правосъдието и обществената сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-20

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на бизнеса и търговията на Държавата Катар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-08

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Министерството на отбраната на Република Австрия, Министерството на отбраната на Кралство Дания, Министерство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Република Е
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-26

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Република Гърция и министъра на националната отбрана на Република Полша относно изграждането, админис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Кралство Дания, Секретаря на Въоръжените сили на Доминиканската република, Департамента на националната отбрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-19

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-10

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния в качеството му на Съвместен управляващ орган, Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България в качеството м
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-05

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството от името на правителството на Република България и министъра на местното самоуправление от името на правителството на Република Македония о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Организацията на обединените нации и правителството на Република България за предоставяне на ресурси на Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) и на Споразумението за общите условия за дългосроч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-19

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Кралство Дания и правителството на Република България за сътрудничество по чл. 6 на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-27

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Върховното главно командване на въоръжените сили на НАТО в Европа относно осигуряване на поддръжка от страната-домакин за провеждането на учението по Партн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Върховното главно командване на Въоръжените сили на НАТО в Европа относно осигуряването на поддръжка от страната домакин на участващите сили в учението "Ко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Върховното главно командване на Въоръжените сили на НАТО в Европа относно осигуряването от страната-домакин във връзка с провеждането на учението "Партньор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа и щаба на Върховния главнокомандващ на НАТО по трансформацията относно осигуряв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез Европейските фондове за периода 2021 - 2027 г.,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Кралство Швеция за сътрудничество по чл. 6 на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-25

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия относно провеждането на учението "Самотна котка 2002" и предоставянето на поддръжка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Република Турция за учението "Крайъгълен камък 2002", провеждано като инженерно учение на местността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Република Турция относно осигуряването от страната домакин във връзка с провеждането на учението по "Партньорство за мир" - "Кооператив к
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати във връзка с провеждането на учението "Крайъгълен камък 2002", провеждано като инженерно учение на местностт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подпомагане при унищожаването и демилитаризирането на ракетни системи и свързаното с тях оборудване, мате
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз и на Меморанду
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-10

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Съюзното командване по операциите относно осигуряването на поддръжка от страната домакин за провеждането на учението по Партньорство за мир "Кооператив пар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-27

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Сърбия относно изпълнението на Програмата за трансгр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Турция, представлявано от генералния секретар по въп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Съединените американски щати и правителството на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Европейската комисия за усвояване на помощта по Преходния финансов инструмент
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Европейската общност за участието на Република България в Програмата на Общността относно трансевропейските телекомуникационни мрежи (eTEN)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-09

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Европейските общности за присъединяването на България към Шестата рамкова програма за Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дей
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Френската република, представлявана от Междуведомствената делегация за градовете в качеството й на управляващ орган и Касата за влогове и депозити - сертифициращ орган, отно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-10

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република Гърция и Република България относно изпълнението на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между федералния министър на отбраната на Република Австрия, Министерството на отбраната на Република България, Департамента по национална отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Република Ч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-18

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство на Секретариата на ЕВРИКА между членовете на инициативата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-25

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно бъдещето на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-30

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България между Република България и Кралство Норвегия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014 между Република България и Кралство Норвегия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-02

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 между Република България и Кралство Норвегия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-24

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2004 - 2009 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-02

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-24

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно институционалната рамка на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE), подписан на 28 ноември 2013 г. в Сараево, Босна и Херцеговина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно Институционалната рамка на Инициативата за готовност и превенция при бедствия за Югоизточна Европа (DPPI SEE)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията и на Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Закон за ратифициране на меморандуми за разбирателство във връзка с провеждането на учението "Крайъгълен камък 2002", провеждано като инженерно учение на местността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 15)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>

Общо: 1453 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА