Закони за ратифициране, денонсиране, оттегляне на резерви и приемане на декларации

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 14)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Закон за ратифициране на Конвенцията за създаване на Европейска радиоцентрала
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество и на изменението на конвенцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Закон за ратифициране на Конвенцията за сътрудничество при опазване и устойчиво използване на река Дунав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за учредяване на Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) и на приложения към нея Финансов протокол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа, подписана на 9 декември 2009 г. в Букурещ, Румъния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Закон за ратифициране на Конвенцията за ядрена безопасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията между правителството на Република България и правителството на Румъния за сътрудничество в областта на опазването на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията между правителството на Република България и Съвета на министрите на Сърбия и Черна гора за обновяване, обозначаване и поддържане на граничната линия и граничните знаци на общата държавна граница
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-27

 Закон за ратифициране на Конвенцията на ООН срещу корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-15

 Закон за ратифициране на Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, Протокола срещу незаконния трафик на мигранти по суша, море и въздух и Протокола за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Организацията на обединените нации за биологичното разнообразие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи вещества и психотропни субстанции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Организацията на обединените нации за условията за регистрация на кораби от 1986 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право и на Споразумението относно прилагането на част ХI на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-20

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-15

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) 30 януари 2017 г., Ротердам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Закон за ратифициране на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията от 26 юли 1995 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защитата на финансовите интереси на Европейските общности и протоколите към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-06

 Закон за ратифициране на Конвенцията от Тампере за предоставяне на телекомуникационни ресурси за ограничаване на последствията от бедствия и за възстановителни операции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията относно безопасността на персонала на Организацията на обединените нации и на асоциирания персонал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията относно гражданската отговорност при превоз на ядрени материали по море (Конвенция NUCLEAR)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Закон за ратифициране на Конвенцията относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията относно ограничаване на отговорността при морски искове от 1976 г. и на Протокола от 1996 г. за изменение на Конвенцията относно ограничаване на отговорността при морски искове от 1976 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-20

 Закон за ратифициране на Конвенцията относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химически вещества и пестициди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията относно учредяване на Европейското дружество за финансиране на железопътния подвижен състав "ЕВРОФИМА"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията по касетъчните боеприпаси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Закон за ратифициране на Конвенцията срещу употреба на допинг на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията, приета от Съвета в съответствие с чл. 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите - членки на Европейския съюз, и на Протокола, съставен от Съвета в съответствие с ч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-17

 Закон за ратифициране на Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Закон за ратифициране на Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за използване на информационните технологии за митнически цели и протоколите към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Закон за ратифициране на Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за лишаването от право да се управлява моторно превозно средство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-18

 Закон за ратифициране на консолидирания текст на Споразумението между Република Албания, Република Австрия, Република България, Босна и Херцеговина, Република Хърватия, Чешката република, Република Унгария, Република Македония, Черна гора, Република Полша
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Закон за ратифициране на Конституцията на Международната организация по миграцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Грузия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Република Армения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Република Молдова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Република Полша
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Република Узбекистан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Украйна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Черна гора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

 Закон за ратифициране на Кредитно споразумение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитно споразумение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитно споразумение между Европейската общност и Република България за заем за платежния баланс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитно споразумение между Република България и Свенкс Експорткредит, надлежно гарантирано от Кралство Швеция, и на Кредитно споразумение между Република България и Експортфинанс, надлежно гарантирано от Кралство Норвегия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение (проект за развитие на селското стопанство) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение (проект за тържища в България) между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение (проект за частни инвестиции и експортно финансиране) между Международната банка за възстановяване и развитие и Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007 - 2013) между Република България и Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-25

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение между Европейската общност (като заемодател) и Република България (като заемополучател) и Българската народна банка (като агент на заемополучателя) за заем в размер до 100 000 000 евро.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение между Европейската общност и Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение между Република България - заемополучател, Българската народна банка - агент на заемополучателя, и Банка Китай - заемодател
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение между Република България и "Експортфинанс" АС - Кралство Норвегия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение между Република България и АБ Свенск Експорткредит - Кралство Швеция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение между Република България и Японската банка за международно сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение между Република България и Японската експортно-импортна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение между Финиш Експорт Кредит ЛТД и Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Локарнската спогодба, учредяваща Международна класификация на промишлените дизайни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Лондонските и Копенхагенските изменения на Монреалския протокол от 1987 г. за веществата, които нарушават озоновия слой
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международен договор (LOA) BU-B-UCA "Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS (Joint Conflict - Tactical Simulation), включващи лицензи за операционна система "Linux", версия Red Hat Enterprise
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Закон за ратифициране на международен договор (LOA) BU-B-UCB, "Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции (Material, Supply Equipment, Software
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Закон за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA "Боеприпаси в подкрепа на F-16" (Munitions in support of
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-30

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за борба с бомбения тероризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за борба с употребата на допинг в спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за борба срещу финансирането на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за закрила на артистите- изпълнители, продуцентите на звукозаписи и излъчващите организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за закрила на новите растителни видове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-29

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за контрол на вредните противообрастващи системи на корабите, 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с Протокол от 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за регулиране на улова на китове и на протокола към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-26

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за търсене и спасяване по море
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за хармонизиране на граничния контрол на стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международната конвенция на Евроконтрол за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването и на Многостранното споразумение за пътните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международната конвенция от Найроби за изваждане на потънало имущество, 2007
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-22

 Закон за ратифициране на Международната конвенция относно гражданската отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво, 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-11

 Закон за ратифициране на Международната конвенция по растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международната конвенция по растителна защита (Нов ревизиран текст от 1997 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-12

 Закон за ратифициране на Международната конвенция по спасяване, 1989 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Закон за ратифициране на международните договори с десет зависими и асоциирани територии - островите от Ламанша, Остров Ман и острови от Карибския басейн, за облагане с данъци на доходите от спестявания под формата на лихвени плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-19

 Закон за ратифициране на Международния договор за растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Закон за ратифициране на Международното споразумение за месо от животни от рода на едрия рогат добитък - Анекс 4(д) към Споразумението за създаване на Световната търговска организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международното споразумение за млечните продукти - Анекс 4(д) към Споразумението за създаване на Световната търговска организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международното споразумение за създаване на Международна организация по лозата и виното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-06

 Закон за ратифициране на Международното споразумение по кафето от 2001 г. и на Международното споразумение по какаото от 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-06

 Закон за ратифициране на Меморандум за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г." по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) CCI 2014TC16I5CB005 между правителството на Репуб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Реп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-05

 Закон за ратифициране на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Институт фон Карман за динамика на флуидите (ИФК)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Закон за ратифициране на Меморандума във връзка с участието в Европейски експертен център за публично-частно партньорство (Europian PPP expertise centre - epec) между Европейската инвестиционна банка, Комисията на европейските общности, Федералното минист
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Закон за ратифициране на Меморандума за изпълнение - договорености между държавите членки, участващи в програмата за сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-А Румъния - България"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Закон за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Сърбия ССI 2014ТС16I5СВ007 между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-15

 Закон за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП ТГС CCI 2014TC16I5CB006 между правителството на Република България и правителството на Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-10

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 14)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 1378 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА