Закони за ратифициране, денонсиране, оттегляне на резерви и приемане на декларации

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 15)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Закон за ратифициране на Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-07

 Закон за ратифициране на Конвенцията за опазване на подводното културно наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване, подписана на 21 април 1992 г. в Букурещ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за определяне на Устава на Европейските училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Закон за ратифициране на Конвенцията за основаване на Европейски университетски институт, подписана във Флоренция на 19 април 1972 г., изменена с Конвенцията за ревизия от 18.06.1992 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-21

 Закон за ратифициране на Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-10

 Закон за ратифициране на Конвенцията за правата на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-10

 Закон за ратифициране на Конвенцията за предотвратяване на замърсяването на морската среда от преднамерено изхвърляне на отпадъци и други материали от 1972 г., както е изменена, и Протокола към нея от 1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-13

 Закон за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-19

 Закон за ратифициране на Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване, и на Протокола за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на неподвижни платформи, разположени върху
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Закон за ратифициране на Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за приложимото право към договорните задължения, открита за подписване в Рим на 19 юни 1980 г., и придружаващите я актове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-20

 Закон за ратифициране на Конвенцията за Статута на бежанците от 1951 г. и Протокола за статута на бежанците от 1967 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-07

 Закон за ратифициране на Конвенцията за събиране на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за създаване на Агенция за многостранно гарантиране на инвестициите и на Учредителния договор на Международната финансова корпорация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за създаване на Европейска организация за спътникови съобщения "Евтелсат"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за създаване на Европейска полицейска служба (Европол), приета на 26 юли 1995 г. на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, и протоколите към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Закон за ратифициране на Конвенцията за създаване на Европейска радиоцентрала
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество и на изменението на конвенцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Закон за ратифициране на Конвенцията за сътрудничество при опазване и устойчиво използване на река Дунав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за учредяване на Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) и на приложения към нея Финансов протокол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа, подписана на 9 декември 2009 г. в Букурещ, Румъния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Закон за ратифициране на Конвенцията за ядрена безопасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията между правителството на Република България и правителството на Румъния за сътрудничество в областта на опазването на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията между правителството на Република България и Съвета на министрите на Сърбия и Черна гора за обновяване, обозначаване и поддържане на граничната линия и граничните знаци на общата държавна граница
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-27

 Закон за ратифициране на Конвенцията на ООН срещу корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-15

 Закон за ратифициране на Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, Протокола срещу незаконния трафик на мигранти по суша, море и въздух и Протокола за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Организацията на обединените нации за биологичното разнообразие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи вещества и психотропни субстанции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Организацията на обединените нации за условията за регистрация на кораби от 1986 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право и на Споразумението относно прилагането на част ХI на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-20

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-15

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) 30 януари 2017 г., Ротердам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Закон за ратифициране на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията от 26 юли 1995 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защитата на финансовите интереси на Европейските общности и протоколите към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-06

 Закон за ратифициране на Конвенцията от Тампере за предоставяне на телекомуникационни ресурси за ограничаване на последствията от бедствия и за възстановителни операции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията относно безопасността на персонала на Организацията на обединените нации и на асоциирания персонал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията относно гражданската отговорност при превоз на ядрени материали по море (Конвенция NUCLEAR)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Закон за ратифициране на Конвенцията относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията относно ограничаване на отговорността при морски искове от 1976 г. и на Протокола от 1996 г. за изменение на Конвенцията относно ограничаване на отговорността при морски искове от 1976 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-20

 Закон за ратифициране на Конвенцията относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химически вещества и пестициди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията относно учредяване на Европейското дружество за финансиране на железопътния подвижен състав "ЕВРОФИМА"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията по касетъчните боеприпаси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Закон за ратифициране на Конвенцията срещу употреба на допинг на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията, приета от Съвета в съответствие с чл. 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите - членки на Европейския съюз, и на Протокола, съставен от Съвета в съответствие с ч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-28

 Закон за ратифициране на Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Закон за ратифициране на Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за използване на информационните технологии за митнически цели и протоколите към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Закон за ратифициране на Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за лишаването от право да се управлява моторно превозно средство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-18

 Закон за ратифициране на консолидирания текст на Споразумението между Република Албания, Република Австрия, Република България, Босна и Херцеговина, Република Хърватия, Чешката република, Република Унгария, Република Македония, Черна гора, Република Полша
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Закон за ратифициране на Конституцията на Международната организация по миграцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Грузия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Република Армения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Република Молдова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Република Полша
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Република Узбекистан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Украйна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Черна гора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

 Закон за ратифициране на Кредитно споразумение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитно споразумение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитно споразумение между Европейската общност и Република България за заем за платежния баланс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитно споразумение между Република България и Свенкс Експорткредит, надлежно гарантирано от Кралство Швеция, и на Кредитно споразумение между Република България и Експортфинанс, надлежно гарантирано от Кралство Норвегия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение (проект за развитие на селското стопанство) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение (проект за тържища в България) между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение (проект за частни инвестиции и експортно финансиране) между Международната банка за възстановяване и развитие и Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007 - 2013) между Република България и Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-25

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение между Европейската общност (като заемодател) и Република България (като заемополучател) и Българската народна банка (като агент на заемополучателя) за заем в размер до 100 000 000 евро.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение между Европейската общност и Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение между Република България - заемополучател, Българската народна банка - агент на заемополучателя, и Банка Китай - заемодател
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение между Република България и "Експортфинанс" АС - Кралство Норвегия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение между Република България и АБ Свенск Експорткредит - Кралство Швеция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение между Република България и Японската банка за международно сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение между Република България и Японската експортно-импортна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Кредитното споразумение между Финиш Експорт Кредит ЛТД и Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Локарнската спогодба, учредяваща Международна класификация на промишлените дизайни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Лондонските и Копенхагенските изменения на Монреалския протокол от 1987 г. за веществата, които нарушават озоновия слой
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международен договор (LOA) BU-B-UCA "Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS (Joint Conflict - Tactical Simulation), включващи лицензи за операционна система "Linux", версия Red Hat Enterprise
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Закон за ратифициране на международен договор (LOA) BU-B-UCB, "Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции (Material, Supply Equipment, Software
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Закон за ратифициране на Международен договор (LOA) BU-B-UCP "Придобиване на бойни машини Страйкър"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-QAH "За изграждане на системи за сигурност на помещенията за съхранение на класифицирано оборудване и въоръжение с класификация "US Secret" за самолети F-16 Block 70" по програмата FMS на САЩ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-20

 Закон за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA "Боеприпаси в подкрепа на F-16" (Munitions in support of
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-30

 Закон за ратифициране на Международен договор (LOA) BU-D-SAD "Придобиване на 8 (осем) нови самолета F-16C/D Block 70, боеприпаси, средства за обучение, средства за поддръжка, резервни части, първоначална поддръжка и обучение за Българските Военновъздушни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-02

 Закон за ратифициране на международен договор (Писмо за предлагане и приемане на офертата (Letter of Offer and Acceptance - LOA) BU-P-LAY "Придобиване на Мултифункционална система за обмен на информация Multifunctional Information Distribution System/MIDS
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-21

 Закон за ратифициране на международен договор за Изменение и допълнение № 1 към Писмо с оферта и приемане на офертата (LOA) BU-D-SAB "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Закон за ратифициране на международен договор за Изменение и допълнение № 2 на международен договор (LOA) BU-D-SAB "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support) по програмата на САЩ за чуждестранни вое
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за борба с бомбения тероризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за борба с употребата на допинг в спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за борба срещу финансирането на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 15)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 1475 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА