Закони за ратифициране, денонсиране, оттегляне на резерви и приемане на декларации

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1401 до 1475 (стр. 15 от 15)
<<първа <предишна  10  11  12  13  14 15 следваща> последна>>
 Закон за ратифициране на Споразумението, сключено чрез размяна на ноти на 20 септември 2018 г., за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съотве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

 Закон за ратифициране на споразумения за безвъзмездна помощ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие като администратор на средства от дарения, отпускани от Япония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на споразумения за прехвърляне и поемане на права и задължения и разсрочване между Република България и "Българска външнотърговска банка" - АД, и Експортно-импортната банка на Япония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на споразумения за разсрочване на външния дълг на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на споразумения за разсрочване на външния дълг на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на споразумения за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагането на компенсационен механизъм за изплащане на дълга на Минералбанк посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на бълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на споразумения между правителството на Република България и упълномощени банки на Република Австрия за разсрочване на външния дълг на Република България към Република Австрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на споразумения между Република България и Експортно- импортната банка на Япония и другите японски банки кредитори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумения между Република България и Експортно- импортната банка на Япония и другите японски банки кредитори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на споразумения с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и с Кралство Швеция за разсрочване на външния дълг на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на споразуменията за замяна на дълг на Българската външнотърговска банка - АД, София, към чуждестранните търговски банки - кредитори, с емисия на държавни облигации и обратно изкупуване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на споразуменията за японска безвъзмездна помощ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от свое име и като администратор на безвъзмездните фондове, отпускани от Япония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Стандартното споразумение за нивото на обслужване между Службата по наркотиците и престъпността на ООН (UNODC), Центъра за корпоративни приложения - Виена (EAC-VN), и Държавна агенция "Национална сигурност" - Република България, з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-27

 Закон за ратифициране на Статута на Съвета на Европа от 5 май 1949 г., на Общото споразумение за привилегиите и имунитетите на Съвета на Европа от 2 септември 1949 г. и на Допълнителния протокол към Общото споразумение за привилегиите и имунитетите на Съв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на статута на Хагската конференция по международно частно право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Закон за ратифициране на Страсбургската спогодба относно Международната патентна класификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Съгласувания протокол за консолидация на дълга на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Закон за ратифициране на Техническото споразумение между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Кипър, Министерството на националната отбрана на Република Гърция и Министерството на отбраната на Румъния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Закон за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Френската република, Федералното м
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Закон за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Чешката република, министъра на отбраната на Френската република, Федерал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-05

 Закон за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Закон за ратифициране на Техническото споразумение между правителството на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната-домакин на дейности на съюзн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-17

 Закон за ратифициране на Третия допълнителен протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни-членки, от една страна, и Република България, от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Третия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Третия протокол към Общото споразумение за привилегиите и имунитетите на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-03

 Закон за ратифициране на Тристранната конвенция относно трансбалканската система петролопроводи между Република Албания, Република България и Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-08

 Закон за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Ислямска република Иран и АстраЗенека и на Двустранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Закон за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Кралство Бутан и АстраЗенека и Двустранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-24

 Закон за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Народна република Бангладеш и АстраЗенека и Двустранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произвед
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-24

 Закон за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение от и между Република България и Босна и Херцеговина и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH относно управлението и координацията на дарението на ваксина срещу COVID-19, разработена от Pfizer
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-25

 Закон за ратифициране на Тристранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Босна и Херцеговина и АстраЗенека и на Двустранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-24

 Закон за ратифициране на Тристранното споразумение за дарение от и между Република България и Република Северна Македония и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH относно управлението и координацията на дарението на ваксина срещу COVID-19, разработена
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-14

 Закон за ратифициране на Търговската спогодба между правителството на Република България и правителството на Ливанската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-18

 Закон за ратифициране на Устава на Международната агенция за възобновяема енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-22

 Закон за ратифициране на Устава на Международната мрежа за малки и средни предприятия и на Устава на Асоциацията на Европейските организации за насърчаване на търговията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-16

 Закон за ратифициране на Устава на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Учредителния договор на Международната асоциация за развитие от 24.09.1960 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Закон за ратифициране на Учредителния договор на Международната банка за възстановяване и развитие (с измененията, в сила към 16 февруари 1989 г.) заедно с неговото изменение, прието с Решение № 596 на Управителния съвет на банката от 30 януари 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-16

 Закон за ратифициране на Учредителния договор на Международния валутен фонд заедно с Първо, Второ и Трето изменение и на предложеното Четвърто изменение за специално еднократно разпределение на специални права на тираж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията за правата на детето относно участието на деца във въоръжен конфликт и на Факултативния протокол към Конвенцията за правата на детето относно търговията с деца, детска проституция и детска по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-01

 Закон за ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 18.12.2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Закон за ратифициране на Факултативния протокол към Международния пакт за граждански и политически права
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект "Дунав мост - транш II") и на Договора за заем и финансиране между Република България и Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-25

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект Дунав мост)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект за рехабилитация на пътища)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект " България - Транзитни пътища V")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-20

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - автомагистрала "Тракия")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 - 2020 г. (СПЗ)")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - Транзитни пътища III")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект България - гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България - регионално и общинско водоснабдяване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-13

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България - Транзитни пътища IV" - първа фаза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и "Национална електрическа компания" - ЕАД, за финансиране на проект "Рехабилитация в електроенергетиката - Енергия II"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа - проект Б), на Споразумението между Реп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и "Летище София" - ЕАД, за финансиране на проекта за реконструкция и разширение на летище София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор с Европейската инвестиционна банка и на Споразумението с Европейската банка за възстановяване и развитие за отпускане на заеми за доизграждане на осми блок на ТЕЦ "Марица-изток - 2"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия "Програма за трансгранично сътрудничество между България и Гърция 2002"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия меморандум между правителството на Република България и Европейската комисия "Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния 2002"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, подписано на 29.07.2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-19

 Закон за ратифициране на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Френската агенция за развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Френската агенция за развитие (AFD)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Хагската спогодба за международната регистрация на промишлените образци от 6 ноември 1925 г. в редакцията й от 28 ноември 1960 г. и на Допълнителния акт от Стокхолм от 14 юли 1967 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Хартата за организация и функциониране на Регионалния център към Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа (ИСЮЕ център) за борба с трансграничната престъпност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Хартата на Международния енергиен форум
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-24

 Закон за ратифициране на Четвъртия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Четвъртия протокол към Общото споразумение по търговията с услуги и на допълненията на Списъка със специфични ангажименти на Република България по търговията с услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Шестия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-26

 Закон за ратифициране Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Албания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 1401 до 1475 (стр. 15 от 15)
<<първа <предишна  10  11  12  13  14 15 следваща> последна>>

Общо: 1475 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА