Закони за ратифициране, денонсиране, оттегляне на резерви и приемане на декларации

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 15)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 Закон за ратифициране на Изменението на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Закон за ратифициране на Изменението на Договора за заем (проект: Развитие на летище София) между Република България и Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие и на приложенията към него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение "Проект за развитие на общинската инфраструктура" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-24

 Закон за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение "Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-24

 Закон за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-20

 Закон за ратифициране на изменението на Конвенцията за правата на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението за опазване на прилепите в Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване на Стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл "В и К" между Мин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-06

 Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2.11.2017 г., подписано на 21 декември 2018 г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-01

 Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 28 септември 2016 г., подписано на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-01

 Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие ("Световна банка") за предоставяне на подкрепа за Офис на Световната банка в Република България от 12.04.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-20

 Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-05

 Закон за ратифициране на изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Закон за ратифициране на изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-23

 Закон за ратифициране на изменението на т. I.3 от Приложение III на Меморандума за разбирателство между Република България и Европейските общности за присъединяването на България към Шестата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-29

 Закон за ратифициране на изменението на чл. 1 от Споразумението за създаване на Европейска банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-27

 Закон за ратифициране на Изменението на чл. 20, ал. 1 от Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-10

 Закон за ратифициране на изменението на чл. ХХI от Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Закон за ратифициране на Изменението от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-07

 Закон за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-13

 Закон за ратифициране на изменения на Временното споразумение по търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската икономическа общност и Европейското обединение за въглища и стомана, от една страна, и Република България - от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на изменения на споразумението между страните - членки на ЕАСТ и Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на изменения на споразумението между страните - членки на ЕАСТ, и Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на измененията в Конституцията на Международната организация по миграцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на измененията в чл. 24 и 25 от Устава на Световната здравна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-25

 Закон за ратифициране на измененията и допълненията в Устава на Международната агенция по атомна енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на измененията и допълненията на Конвенцията за Международната морска организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на измененията и допълненията на Конституцията на Международния съюз по далекосъобщения и на Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-13

 Закон за ратифициране на измененията и допълненията на Конституцията на Международния съюз по далекосъобщения и на Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-08

 Закон за ратифициране на измененията и допълненията на Статута на Хагската конференция по международно частно право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-24

 Закон за ратифициране на измененията на Конвенцията за създаване на европейска организация за спътникови съобщения "Евтелсат"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на измененията на Конвенцията за създаване на Европейска организация за спътникови съобщения "ЕВТЕЛСАТ"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на измененията на Конвенцията за физическа защита на ядрения материал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Закон за ратифициране на измененията на Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Закон за ратифициране на измененията на Конституцията на Международния съюз по далекосъобщения и на Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Измененията на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгски протокол) към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, приети на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

 Закон за ратифициране на измененията на Списъка на тарифните отстъпки и задължения на Република България - приложение към Общото споразумение по митата и търговията ГАТТ 1994
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Измененията на Споразумението за опазване на китоподобните бозайници в Черно море, Средиземно море и съседната акватория на Атлантическия океан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-07

 Закон за ратифициране на измененията на Споразумението за създаване на Международна организация за спътникови далекосъобщения ИНТЕЛСАТ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на измененията на Учредителния договор на Международния валутен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-19

 Закон за ратифициране на измененията на чл. 1 и чл. 18 от Споразумението за създаване на Европейска банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-29

 Закон за ратифициране на измененията на чл. 25 и 26 от Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-25

 Закон за ратифициране на Измененията от 2008 г. на Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения, одобрени на 20-ата сесия на Общото събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Закон за ратифициране на измененото Споразумение за създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-08

 Закон за ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разработване на Европейската фармакопея от 22 юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134 от 1 ноември 1992 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-25

 Закон за ратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-21

 Закон за ратифициране на Конвенция № 105 относно премахването на принудителния труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 108 на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 122 на Международната организация на труда за политиката по заетостта, 1964 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-28

 Закон за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минималната работна заплата, приета на 22 юни 1970 г. в Женева
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-06

 Закон за ратифициране на Конвенция № 144 относно тристранните консултации за насърчаване прилагането на международните трудови норми, приета от Международната конференция на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 146 на Международната организация на труда, отнасяща се за годишния платен отпуск на моряците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 147 на Международната организация на труда относно търговското корабоплаване (минимални норми)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 156 на Международната организация на труда относно равенството на възможностите и еднаквото отношение към работниците и служителите от двата пола: работници и служители със семейни задължения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-27

 Закон за ратифициране на Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на Международната организация на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Закон за ратифициране на Конвенция № 163 относно благосъстоянието на моряците по море и в пристанищата от 1987 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 164 на Международната организация на труда относно защитата на здравето и медицинските грижи за моряците, 1987 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-08

 Закон за ратифициране на Конвенция № 166 относно репатрирането на моряците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 173 на Международната организация на труда относно защитата на вземанията на работниците в случай на несъстоятелност на работодателя, 1992 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-06

 Закон за ратифициране на Конвенция № 177 относно надомния труд, 1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-26

 Закон за ратифициране на Конвенция № 178 на Международната организация на труда относно инспекцията на условията на труд и живот на моряците, 1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Закон за ратифициране на Конвенция № 179 на Международната организация на труда, отнасяща се за набирането и назначаването на моряци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 180 на Международната организация на труда относно работното време на моряците и окомплектоване на корабите с екипажи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 181 на Международната организация на труда относно частните бюра (агенции) по труда, 1997 г. и за денонсиране на Конвенция № 34 относно платените бюра за настаняване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Закон за ратифициране на Конвенция № 182 относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд, приета от Генералната конференция на Международната организация на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 183 на Международната организация на труда относно закрилата на майчинството, 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция Минамата относно живака
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Закон за ратифициране на Конвенцията за борба с корупцията, в която участват служители на Европейските общности или служители на държавите - членки на Европейския съюз, изготвена на базата на член К.3(2)(с) от Договора за Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Закон за ратифициране на Конвенцията за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-19

 Закон за ратифициране на Конвенцията за временен внос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за Европейския институт за гората
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-04

 Закон за ратифициране на Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за закрила на продуцентите на звукозаписи срещу неразрешено възпроизвеждане на техните звукозаписи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината: Конвенция за правата на човека и биомедицината
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и на Допълнителния протокол към нея от 20.03.1952 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на европейски патенти (Европейската патентна конвенция) и на Акта за ревизиране на Конвенцията за издаване на европейски патенти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Закон за ратифициране на Конвенцията за информационно и правно сътрудничество по отношение на "услугите на информационното общество" на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Закон за ратифициране на Конвенцията за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-27

 Закон за ратифициране на Конвенцията за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за маркиране на пластичните взривни вещества с цел тяхното откриване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за международен достъп до правосъдие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения и на Експлоатационното споразумение за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-29

 Закон за ратифициране на Конвенцията за мирно уреждане на международните спорове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-07

 Закон за ратифициране на Конвенцията за опазване на подводното културно наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване, подписана на 21 април 1992 г. в Букурещ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за определяне на Устава на Европейските училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Закон за ратифициране на Конвенцията за основаване на Европейски университетски институт, подписана във Флоренция на 19 април 1972 г., изменена с Конвенцията за ревизия от 18.06.1992 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-21

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 15)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 1453 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА